بزرگترین مرجع باغبانی و زراعت در ایران

علائم کمبود عناصر غذایی در درختان میوه

علائم کمبود عناصر غذایی در درختان میوه

مقدمه:
تمامی موجودات زنده این کره خاکی از جمله گیاهان برای رشد و نمو و ادامه حیات خود، نیاز به مواد غذایی دارند، البته مقدار آن عناصر برای انواع مختلف گیاهان متفاوت است. در بیشتر خاکها مقدار نسبی این عناصر، برابر نیازهای طبیعی گیاه نیست و از آن گذشته زمین نمیتواند این گونه مواد را به اندازه کافی تولید کند و آن مقداری هم که در خاک وجود دارد، به مرور زمان به وسیله گیاه جذب میشود، پس برای بدست آوردن محصول کافی، لازم است همه ساله مواد مورد نیاز را بسته به نوع گیاه به خاک اضافه نمود.
هر چند که عناصر معدنی مقدار کمی از وزن یک گیاه را تشکیل می دهد ولی هر کدام از این عناصر وظایفی را در انجام فعالیتهای حیاتی گیاه و تعادل بین رشد رویشی و زایشی بر عهده دارند و عدم وجود و یا وجود بیش از حد این عناصر در خاک، اختلالاتی را در گیاه بوجود می آورد که روی رشد و نمو گیاه و در نهایت روی کمّیت و کیفیت محصول تأثیر خواهد گذاشت.

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه:
بطور کلی تعداد عناصر مورد نیاز گیاه که درمحلول خاک موجود میباشند، شامل 13 عنصر است که بر اساس میزان مصرف گیاه به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
Macroelements) -1 ):عناصر پر مصرف و یا بزرگ عناصر عناصری از قبیل: نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم وگوگرد که بیشتر مورد نیازگیاه می باشند را عناصر پرمصرف می گویند.
Microelements) -2 ):عناصر کم مصرف و یا ریز عناصر عناصری چون آهن، منگنز، روی، مس، بُر، مولیبدن و کلر که به مقدار بسیار کم موردنیاز گیاه می باشند را عناصر کم مصرف یا ریزمغذی می گویند.
البته سه عنصرکربن، اکسیژن و هیدروژن هم از عناصر مورد نیاز گیاهند ولی چون این عناصر به فراوانی در هوا و آب یافت می شوند، به عنوان عناصر غذایی خاک محسوب نمی شوند.

علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی در درختان میوه:
کمبودهای شدید عناصر غذایی در گیاه به صورت علائمی مختلف قابل مشاهده است که میتوان به مواردی چون تغییر رنگ، سوختگی، توقف رشد جوانه های انتهایی، تغییر شکل میوه ها، تفاوت در عملکرد، زودرسی، دیررسی، کوچک شدن میوه ها، نارسایی در رشد، کاهش گسترش ریشه و کاهش خاصیت انبارداری میو ه ها اشاره نمود.
لازم به ذکر است که نشانه های کمبود، گاهی مشابه هم بوده و همچنین عوامل دیگری چون تغییرات دما، استفاده از سموم، حشرات، باد و دیگر عوامل طبیعی نشانه هایی را از خود به جای می گذارند که مشابه علائم کمبود است. به همین دلیل، تشخیص و معالجه کمبود عناصر غذایی از روی علائم ظاهری باید با احتیاط و به وسیله کارشناسان با تجربه انجام گیرد.

معمولاً کمبود عناصر غذایی در گیاهان ناشی از موارد زیر است:
1)کمبود واقعی: کمبود عناصر غذایی در خاک و یا وجود ترکیب شیمیایی غیر قابل جذب آن برای گیاه.
2)کمبود دروغین: کمبود عناصر غذایی به علت ایجاد شرایط خاص در محیط کشت.

در این حالت ریشه ها قادر به جذب عناصر موجود در خاک نمی باشند مانند موارد زیر:
الف) سرد بودن خاک: در این حالت پتاسیم موجود در خاک جذب ریشه نمیشود.
ب)غرقابی بودن خاک: آهن، مس و کلسیم در خاک غرقابی جذب نمیشوند. به عنوان مثال آبیاری پی در پی در خاک، شرایط احیاء و اکسیداسیون در خاک را فعال نموده و عناصری مثل آهن و منگنز به خاطر اکسیده شدن غیر قابل جذب میگردند.
ج) اسیدیته ( pH) نامناسب: در خاکهای خیلی اسیدی، منگنز و روی و در خاکهای قلیایی آهن، منیزیم و بُر جذب نمیشود.
د) اثر متقابل و منفی عناصر نسبت به یکدیگر: در این حالت حضور یک عنصر باعث عدم جذب عنصر دیگر می شود. مثلاً حضور پتاسیم بیش از حد باعث کمبود منیزیم می شود و یا حضور بیش از حد ازت باعث رشد سبزینه ای گیاه شده و تعادل مصرف برخی عناصر مورد نیاز در گیاه را به هم میزند.

از دیگر دلایل ظهور کمبود عناصر در گیاه، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
شستشوی خاک بویژه در خاکهای سبک که باعث کمبود عناصر محلول در خاک مثل ازت و منیزیم میشود. در شرایط اسیدی خاک، این حلالیت برای آهن و کلسیم بروز کرده و شسته میشوند و در شرایط قلیایی شستشوی پتاسیم اتفاق می افتد.
با فشرده شدن خاک و عدم تبادلات گازی در خاک، گاز دی اکسید کربن محبوس شده و با کربناتهای خاک تشکیل بی کربنات داده و رسوب کلسیم میدهد و شرایط قلیایی ایجاد شده در خاک، منجر به کمبود برخی عناصر میشود.
مصرف کود حیوانی نپوسیده در ابتدا باعث میشود تا ازت موجود در خاک صرف پوسیدن کود شده و در نتیجه گیاه با کمبود ازت مواجه شود و از طرفی با مصرف کود حیوانی، میزان بعضی از عناصر، در خاک چندین برابر افزایش یافته و منجر به کمبود جذب دیگر عناصر موجود در خاک میشود. استفاده از کودهای شیمیایی پر مصرف و عدم کاربرد کودهای شیمیایی کم مصرف، منجر به کمبود آنها در خاک شده که لزوم یک مدیریت صحیح در مصرف کودهای پر مصرف و کم مصرف در خاک ضروری به نظر میرسد.
در زمان خشکی و تبخیر بیش از حد ازسطح خاک، برخی نمکهای محلول مثل کلرور پتاسیم و سدیم و کمی هم کلسیم و منیزیم و یا ترکیبات نیترات به سطح خاک آمده و در نتیجه جذب این عناصر برای ریشه امکان پذیر نمیباشد.

چند روش برای تعیین کمبود عناصر:
برای تعیین کمبود عناصر غذایی در گیاهان روشهایی وجود دارد که در اینجا به صورت اختصار به معرفی آنها می پردازیم:
۱)آنالیز و تجزیه خاک: این آزمایش در آزمایشگاه های تجزیه آب و خاک بوسیله کارشناسان مجرب صورت میگیرد. بدین صورت که از خاک مزرعه یا باغ نمونه گیری شده و با مراجعه به آزمایشگاه، اسیدیته، شوری و املاح محلول در خاک، میزان عناصر موجود درخاک تعیین میشود.
۲) آنالیز و تجزیه بافتهای گیاهی (برگ و دمبرگ): این آزمایش وقتی گیاه در حال رشد است انجام میشود. که این آزمایش برای تأیید اختلالات ظاهری مورد استفاده قرار میگیرد. با تجزیه برگ، میزان عناصر موجود درآن اندازه گیری میشود و با میزان طبیعی (مستلزم وجود آزمایشگاه های استاندارد) که بایستی در برگ وجود داشته باشد مقایسه میشود.
3) تشخیص ظاهری از روی علائم: گیاهان با ایجاد علائم خاصی بر روی اندا مهای خود به خصوص بر گها به کمبود عناصر مختلف عکس العمل نشان میدهند. این علائم میتواند به عنوان محکی برای تشخیص استفاده شوند اما نمیتواند معیار دقیقی برای تشخیص کمبود عناصر باشد، به عبارتی دیگر بعضی از عناصر کم مصرف علائمی شبیه به یکدیگر دارند و در مواردی نیز کمبود یک عنصر به صورت پنهان میباشد و هیچگونه علائم ظاهری بوجود نمیآورد ولی بر روی عملکرد نهایی گیاه تأثیر میگذارد. با توجه به اینکه برگها کارخانه تولید مواد غذایی برای میو هها هستند که اگر سالم نباشند عملکرد و کیفیت میوه نیز کاهش مییابد، لذا با بروز اولین علائم باید جهت رفع خسارت به درمان پرداخت .

رابطه علائم کمبود عناصر غذایی با تحرک آنها در گیاه:
محل ظهور علائم کمبود عناصر غذایی در گیاهان، به وسعت و میزان انتقال عناصر غذایی از برگهای پیر به قسمتهای جوان گیاه بستگی دارد که میتوان عناصر را بر اساس جابه جایی در گیاه به دو دسته تقسیم نمود:
1)عناصر متحرک (پویا یا موبایل):
علائم کمبود این عناصر، ابتدا در برگهای پیر (برگهای پایینی) اتفاق میافتد زیرا این عناصر میتوانند از برگهای پیر پایینی به سوی برگهای جوان بالایی حرکت کنند، که این عناصر عبارتند از: ازت(N) و منیزیم(Mg) پتاسیم( K )فسفر( P)

2) عناصر غیرمتحرک (ایستا یا ساکن):
علائم کمبود این عناصر ابتدا در برگهای جوان (برگهای بالایی) اتفاق میافتد زیرا این عناصر نمیتوانند از برگهای پیر پایینی به سوی برگهای جوان بالایی حرکت کنند، که این عناصر عبارتند از کلسیم(Ca) و بُر( B) مولیبدن (Mo) ،منگنز(Mn) ،روی (Zn) ،مس (Cu) آهن (Fe)
عدم رسیدگی به وضعیت تغذیه ای گیاه، سلامتی گیاه، عملکرد و کیفیت محصول را به میزان قابل توجهی کاهش داده و در نتیجه تولیدکننده متضرر میگردد. فهم قواعد تغذیه گیاهان و تشخیص علائم کمبود و بیشبود عناصر غذایی و استفاده از کودهای مناسب، کلیدهای سلامت و سودآوری محصول میباشند که بایستی رعایت شوند.

نقش و علائم کمبود عناصر پر مصرف در درختان میوه:
همانطور که قبلاً اشاره شد عناصری از قبیل: نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم وگوگرد که بیشتر مورد نیاز گیاه میباشند را عناصر پرمصرف میگویند که کمبودشان در گیاه میتواند باعث اختلالاتی در رشد و شکل ظاهری گیاه شود که به بررسی آنها میپردازیم:
1- نقش و علائم کمبود نیتروژن:(N)
این عنصر برای تولید اسیدهای آمینه و پروتئین لازم است و مهمترین عامل رشد محسوب میشود. به عبارتی چون ازت جزء مهمی از مولکول کلروفیل را تشکیل میدهد، بنابراین اولین علایم ظهور کمبود ازت، رنگ پریدگی برگها میباشد. برگها معمولاً به رنگ سبز مایل به زرد و زرد روشن در می آیند که به علت عدم تشکیل کلروفیل میباشد. در اواخر رشد رنگ زرد، قرمز و بنفش مایل به قرمز مشاهده میشود که در نتیجه ی تشکیل رنگ آنتوسیانین است. در کمبود ازت برگها کوچک، ساقه و شاخه ها لاغر میشوند و معمولاً با زاویه کوچکی نسبت به ساقه اصلی می ایستند و شاخه های جانبی کمی تشکیل می شود، زردی در بر گهای پیر (پایینی) زودتر ظاهر میشود.

لازم به ذکر است که کودهای ازته به دو صورت میتواند به خاک اضافه شود:
1) به صورت آلی: مثل کودهای دامی، پودر استخوان و خون خشک و برگهای پوسیده
۲) به صورت معدنی: مثل کودهای شیمیایی از قبیل نیترات آمونیوم، فسفات آمونیوم، اوره.

2- نقش و علائم کمبود فسفر:(P)
این عنصر در تلقیح گلها، رشد ریشه، انتقال انرژی و همچنین تنظیم خواص ژنتیکی گیاه نقش دارد. در بعضی جهات کمبود ازت و فسفر با هم شباهت دارند. رشد قسمت هوائی و ریشه در هر دو کند یا متوقف میشود و همچنین برگها کوتاه، باریک و نازک میشوند و رشد طولی گیاه عمودی بوده و ساقه های جانبی به ندرت ظاهر می شود. تعداد برگ و شاخه ها محدود شده و ممکن است جوانه های کناری به خواب بروند یا بمیرند. ظهور شکوفه و جوانه های برگی کم شده و در نتیجه میزان محصول (دانه و میوه) نیزکاهش مییابد ولی در هنگام کمبود فسفر رنگ برگها سبز تیره، کدر مایل به آبی با ته رنگ برنزی یا بنفش است و رنگ میو هها سبز و ممکن است به شدت رنگی شده باشند، گوشت میوه نرم و شیره میوه خیلی ترش و خاصیت انباری آن نیز کم میشود. یک علامت مهم دیگر، کوتولگی و کوتاه ماندن گیاهان است به این صورت که گیاهان دچار کمبود فسفر، اغلب با گیاهان جوان اشتباه گرفته میشوند و در بر گهای پیرتر تحت شرایط حاد کمبود، رگبر گها به شکل مشبک و قهوه ای رنگ پریده در میآید.

3- نقش و علائم کمبود پتاسیم:(K)
این عنصر برای سنتز و انتقال مواد مغذی در گیاه لازم بوده و در رفع آثار سوء عدم تعادل بعضی از عناصر غذایی گیاه در خاک کمک میکند و همچنین در تنظیم فعالیت جذب آب موثر میباشد.
نقش پتاسیم در درختان میوه به قرار زیر میباشد:
مقاومت گیاهان را در برابر کم آبی و خطرات سرمازدگی افزایش میدهد ، مقاومت گیاهان را در برابر آفات و بیماریها از جمله آتشک گلابی و شانکر مرکبات افزایش میدهد ،کیفیت و خاصیت انبارداری محصولات باغی را افزایش میدهد ، شدت نور را کنترل و عمل فتوسنتز را تشدید میکند و راندمان آب آبیاری را افزایش میدهد.
اهم کودهای محتوی پتاسیم عبارتند از:
1) سولفات پتاسیم
2) کلرید پتاسیم : مقدار پتاسیم موجود در کلرید پتاسیم 60 درصد بوده و مصرف این کود در خاکهای شور و یا آبهای آبیاری که میزان کلر آنها از 3 میلی اکی والانت در لیتر ( 100 میلی لیتر در لیتر) بالاتر باشد و بعضی از درختان میوه ی حساس به کلر نظیر مرکبات توصیه نمیگردد.
3) نیترات پتاسیم
4) سولفات پتاسیم منیزیم: این کود به صورت معدنی بوده و به دو صورت گرانوله و دانه ریز قابل تولید میباشد.مصرف این کود عمدتاً برای با غهای مرکبات و انگور به میزان 200 الی 500 کیلوگرم در هکتار و به صورت سرک و یا قبل از کاشت قابل توصیه است. مصرف کودهای محتوی پتاسیم در باغهای میوه ترجیحاً به صورت چالکود پیشنهاد میشود.

4- نقش و علائم کمبود کلسیم:(Ca)
این عنصر در پایداری دیواره سلولی، توسعه سلول و فرایندهای داخلی، پایداری غشاهای سلولی، تعادل کاتیون و آنیون، فعال کننده برخی آنزیمها و همچنین تنظیم فشار اسمزی نقش دارد. کمبود آن باعث تجزیه دیوار سلولی و خشکیدگی برگها میشود. لازم به ذکر است که کلسیم در توسعه ریشه نقش داشته و از صدمات ناشی از تنشهای سرمازدگی جلوگیری میکند.علائم کمبود در حاشیة بر گها بیشتر از نقاط دیگر برگ دیده میشود و در نتیجه باعث تغییر شکل برگ به صورت فنجانی رو به پائین می شود این علامت تا نقاط اتصال برگ به دمبرگ گسترش مییابد، اما بر گها نمی افتند بلکه فقط لکه های بافت نکروتیک شده در نوک دمبرگ ایجاد میشود و همچنین حاشیه برگ نامنظم و پاره پاره میشود.
برای افزایش کیفیت، افزایش مدت زمان انبارداری محصولات باغی و کاهش بیمار یهای فیزیولوژیکی محلول پاشی کلسیم انجام میشود که میتوان از کلرورکلسیم به (Cacl )مقدار 10 تا 30 کیلوگرم در هزار لیتر آب استفاده کرد.

5- نقش و علائم کمبود منیزیم(Mg):
منیزیم تنها جزء معدنی مولکول کلروفیل است. منیزیم در ساخته شدن روغن در گیاه دخالت داشته و باعث تنظیم جذب فسفر در گیاه می شود و نیز در تولید هیدروکربنها و مواد قندی موثر است. منیزیم انتقال دهنده فسفر به دانه گیاهان است و همچنین فعال کننده آنزیمهای دی هیدروژناز و د ی کربوکسیلاز است و در تنفس سلولی اهمیت حیاتی دارد. این عنصر فعال کننده آنزیمها و در اعمال اکسیداسیون و احیاء در گیاه نقش دارد و عامل جداسازی مولکول اکسیژن در فتوسنتز است. از نشانه های کمبود آن در گیاه، زردی بین رگبر گها میباشد و نشانه های کمبود ابتدا در برگهای پیر مشاهده میشود و در صورت کمبود شدید، برگها شروع به ریزش میکنند. این عنصر در خاک سریع شسته شده و از دسترس گیاه خارج میشود که برای رفع این کمبود از کربنات و سولفات منیزیم استفاده میشود.
محلول پاشی سولفات منیزیم دو تا پنج مرتبه برای رفع کمبود در درختان میوه لازم و ضروری است. اولین محلول پاشی در اوایل خرداد و مراحل بعدی با دو هفته فاصله از هم انجام میگیرد، میزان مصرف 2 تا ۵ کیلوگرم در 1000 لیتر آب میباشد. محلول پاشی منیزیم در مرکبات، انگور و سیب برای جلوگیری از کلروز برگ موثر است.

6- نقش و علائم کمبود گوگرد:(S)
این عنصر در تولید پروتئین و بعضی از اسیدهای آمینه موثر است. بو و مزه برخی از محصولات باغی و زراعی (مثل سیر، پیاز و خردل) مربوط به گوگرد است. مهمترین علامت کمبود این عنصر در گیاه رشد ناقص و رنگ پریدگی میباشد. کمبود گوگرد در پار ه ای از گیاهان نشانه هایی شبیه به کلروز ناشی ازکمبود نیتروژن ایجاد میکند که مربوط به کمبود پروتئین در گیاه است، با این وجود در کمبود گوگرد، زرد شدن به صورت یکنواخت در سرتاسر گیاه حتی در بر گهای جوان وجود دارد. اغلب در اثر کمبود این عنصر سطح پائینی بر گها و دمبرگها به رنگ قرمز مایل به صورتی در می آید گاهی در اثر شدت کمبود، علایم به صورت قهو های یا لکه های نکروتیک ظاهر میشود و همچنین دمبر گها و بر گها اغلب عمودی، پیچ خورده و شکننده میشود. ساقه های گیاهان مبتلا کوتاهتر و نازکتر از معمول و چوبی میشوند، سطح برگ کوچک و تعداد برگها نیزکم، تعداد و وزن میو ه ها نیزکاهش مییابد. برای مثال در هلو برگهای جوان در اثر کمبود این عنصر، زرد و برگهای پیر بدشکل و کج و معوج میشوند، جوانه های انتهائی رشد نکرده و در نتیجه شاخه های جانبی نیز رشد نمی کنند و برگهای روی این شاخه ها در اثر شدت کمبود، کمی قرمز و پس از این مرحله خزان میکنند. گوگرد را میتوان به صورت سوپر فسفات معمول (نه سوپر فسفات تریپل) سولفات آمونیوم و گل گوگرد و یا سولفات کلسیم به خاک افزود.

علائم کمبود عناصر کم مصرف (Microelements)در درختان میوه:
همانطور که قبلاً اشاره شد عناصری چون آهن، منگنز، روی، مس، بُر، مولیبدن و کلر که به مقدار بسیار کم مورد نیاز گیاه میباشند را عناصر کم مصرف میگویند ولی با اینکه این عنصر به مقدار کم برای گیاه لازم است ولی همین مقدار کم برای فعالیتهای گیاهی لازم و ضروری است و کمبود این عناصر در گیاه میتواند باعث اختلالاتی در رشد و شکل ظاهری گیاه شود.

1-نقش و علائم کمبود آهن:(Fe)
این عنصر در تولید مولکول کلروفیل و همچنین در فعالیتهای انتقال انرژی نقش دارد. آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد نهایی درختان میوه میباشد و در صورت کمبود آن در سلو لهای برگ، سبزینه (کلروفیل) به مقدار کافی تولید نمیشود و برگها رنگ پریده به نظر میرسند. زردی برگ شکل خاصی از کمبود آهن است که در کشور ما به فراوانی دیده میشود. به عبارتی کمبود آهن باعث کاهش غلظت کلروفیل و دیگر رنگریز ه های گیاهی نظیر کاروتن و گزانتوفیل در سلول میشود که در نهایت فتوسنتز شدیداً کاهش یافته و بصورت کلروز (زردی) ظاهر میشود و چون آهن قابلیت تحرک کمی در گیاه دارد معمولاً علائم کمبود در برگهای جوان (بالایی) دیده میشود و رنگ پریدگی معمولاً بین رگبرگها بوده و خود رگبرگها سبز باقی میمانند و در برخی موارد مثل درخت گلابی برگها سفید رنگ میشود.
برای رفع کلروز محلول پاشی آهن کلاته یا سولفات آهن به تعداد دو یا چند بار در طول فصل رشد توصیه میشود. در درختان میوه اولین محلول پاشی چهار هفته پس از گل دهی و سه هفته پس از اولین محلول پاشی میباشد مقدار مصرف بر اساس توصیه شرکتهای سازنده و دستورالعمل الصاقی روی بسته محصول میباشد.

2- نقش و علائم کمبود منگنز:(Mn)
این عنصر برای تولید کلروفیل و در نتیجه فتوسنتز مؤثر میباشد. نقش منگنز در گیاه مشارکت آن در سیستمهای ترکیبی است. منگنز در واکنشهای انتقال الکترون و در تولید کلروفیل نقش دارد.
منگنز همانند آهن عنصری غیر متحرک در گیاه است و علائم کمبود آن ابتدا در برگهای جوان درخت ظاهر میشود. مهمترین نشانه کمبود منگنز، کلروز بین برگها میباشد که معمولاً تمام قسمتهای بالای درخت را فرا میگیرد، رشد درخت نیز کاهش یافته و در بعضی مواقع درختان به صورت کوتاه باقی میمانند. بر خلاف کمبود آهن در کمبود این عنصر، قسمت نوک و حاشیه برگهای درخت به صورت سبز باقی میمانند.
از کودهای مهم منگنز میتوان به سولفات منگنز اشاره نمود که هم به صورت خاکی و هم محلول پاشی به کار میرود که بهتر است این کود به صورت خاکی به میزان 100 گرم برای هر درخت در سایه انداز مصرف گردد. همچنین برای رفع این کمبود به ازای هر هکتار 5 کیلوگرم کلات منگنز در 1000 لیتر آب به صورت تؤام جهت رفع کامل کمبود مصرف گردد.

3- نقش و علائم کمبود روی :(Zn)
این عنصر، عنصر مهمی در فعالیت بسیاری از آنزیمها از جمله ایندول استیک اسید (عامل رشد) و تریپتوفان میباشد. روی در بسیاری از سیستمهای آنزیمی گیاه نقش کاتالیزوری فعال کننده و یا ساختمانی دارد و در ساخته شدن و تجزیه پروتئینهای گیاه دخیل است. کمبود روی در گیاه عمدتا از بر گهای جوان به صورت ریز برگی، کچلی و کوچک شدن میان گر ه های سرشاخه شروع میشود. در اثر کمبود این عنصر علاوه بر اینکه رشد برگ کم میشود، برگها قبل از موقع می ریزند، تعداد جوانه کمتری تشکیل شده و بیشتر آنها شکوفا نمیشود. همچنین مقدار اکسین در دمگلها کم شده، ممکن است گلها قبل از باز شدن بریزند، پوست درختان دچار کمبود، سخت و شکننده میشود. خسارت عمده کمبود این عنصر علاوه بر ریز شدن میوه ها، ریزش قبل از رسیدن آنها است بطوریکه گاهی تا 80 درصد میوه ها می ریزند.
کمبود این عنصر بیشتر در خاکهای شنی، آهکی و قلیایی به علت pH بالای خاک مشاهده میشود. در درختان اولین علائم کمبود روی در زمان گلدهی ظاهر میشود. شاخه ها نرم و نازک شده و فاصله میانگره ها کم میشود، برگها در انتها موج دار شده و اندازه آنها کاهش می یابد. به طوری که برگها ی انتهایی شاخه به صورت روشن در می آید، بدین ترتیب کمبود این عنصر سبب جارویی شدن انتهای شاخه ها، کچلی و ایجاد ریز برگی میشود.(Roset ) برای جبران کمبود روی در درختان میوه از سولفات روی به صورت محلول پاشی در زمان متورم شدن جوانه یا پس از ریزش گلبر گها به میزان 2 تا 3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب استفاده میشود، محلول پاشی سولفات روی برای درختان هسته دار مثل هلو، زردآلو و گلابی در پائیز زمانی که بر گها سبز است نتیجه بهتری دارد.

4- نقش و علائم کمبود مس :(Cu)
این عنصر در تولید کلروپلاست، فعالیتهای آنزیمی و همچنین در واکنشهای انتقال الکترون سهیم می باشد. کمبود مس در درختان میوه با پلاسیدگی بر گهای انتهایی و ریزش آنها مشخص میشود. از کودهای مهم مس میتوان به سولفات مس (کات کبود) اشاره نمود که به دو صورت خاکی و محلول پاشی به کار میرود که بهترین زمان محلول پاشی مس در درختان میوه هنگام متورم شدن جوانه ها در بهار است چون اگر روی میوه سیب و گلابی پاشیده شود باعث زنگارآن میشود. سولفات مس به روش خاکی هر 2 الی 3 سال یکبار به میزان50 تا 100 گرم در 1000 لیتر آب برای هر درخت در سایه انداز در فصل پائیز و زمستان مصرف شود و همچنین این کود به صورت محلول پاشی با غلظت 5/0درصد مورد استفاده قرار می گیرد.

5- نقش و علائم کمبود بُر:(B)
این عنصر برای رشد نوک ساقه و ریشه (مریستم انتهایی) لازم و ضروری است. بُر نقش عمده ای در فعالیتهای حیاتی گیاه دارد و در تقسیم سلولی بافت ها، تشکیل جوانه های برگ و گل، ترمیم بافتهای آوندی، متابولیسم قند و مواد هیدروکربن دار و انتقال آنها، تنظیم مقدار آب و هدایت آن در سلول، انتقال کلسیم در گیاه و تنظیم نسبت کلسیم به پتاسیم در بافتهای گیاهی، متابولیسم چربی، سنتز پکتین و در تشکیل دیواره سلولی نقش دارد. علائم کمبود بُر در برگ، شاخه، میوه و حتی ریشه درختان دیده میشود. بعلت عدم پویایی و تحرک بُر در گیاه، کمبود آن ابتدا در برگهای جوان و سرشاخه ها بروز مینماید. اولین علامت قابل مشاهده توقف رشد جوانه انتهایی است که بلافاصله پس از آن برگهای جوان سبز کمرنگ شده و این رنگ پریدگی در قاعده برگها بیشتر از نوک برگها میباشد، مرحله بعدی کمبود بُر، سیاه شدن جوانه های رویشی و بافتهای مریستمی، کاهش فاصله میانگره ها، ایجاد حالت کوتولگی یا تراکم و کوچک شدن برگها در سرشاخه میباشد. میوه ها به حد کافی رشد نکرده، بد شکل و دارای گر ه های متعدد شده، زیر پوست میوه بافت چوب پنبه ای ضخیمی تشکیل شده و با توسعه از پوست تا مغز میوه ادامه مییابد. در برخی از ارقام وقتی کمبود بُر همراه با کمبود کلسیم باشد، میوه در بعضی قسمتها ترک بر می دارد. در کمبودهای خفیف سطح میوه پوشیده از شکاف ریز شده که ظاهر میوه را به رنگ حنایی در می آورد.به طور کلی به علت نقش این عنصر در فرایند تشکیل میوه، کمبود آن سبب رشد و نمو ضعیف پرچم ها، کاهش دوره گرده افشانی موثر و در نتیجه کاهش تشکیل میوه میشود. میو ه ها قبل از رسیدن می ریزند و در زیر پوست میوه لکه های آبگز، قهوه ای، چوب پنبه ای و گوشت میوه ها تلخ، بدمزه و پوک میشود.
همانطور که قبلاً هم اشاره شد بُر یکی از مهمترین عناصری است که در جوانه زدن دانه گرده تشکیل میوه و انتقال مواد فتوسنتزی به محل مصرف نقش دارد. بر در درختان میوههای خزا ندار و هسته دار برای تشکیل میوه، افزایش عملکرد وکاهش بعضی از بیمار یها مثل آتشک گلابی موثر است. کمبود بُر در درختان میوه باعث باد زدگی گلهای گلابی، کاهش تشکیل میوه، نکروزه شدن پوست تنه درخت سیب، ایجاد لک ههای چوب پنبه ای و ترکیدن میو ه ها و تنه درخت میشود. بهترین زمان محلول پاشی بُر در درختان میوه هنگام متورم شدن جوانه در اوایل بهار با غلظت ۵ کیلوگرم اسید بوریک در 1000 لیتر آب میباشد.

6- نقش و علائم کمبود مولیبیدن:
این عنصر در تولید آنزیمهای مربوط به مصرف نیتروژن در گیاه و همچنین در تبدیل نیتراتها به اسید آمینه نقش دارد.
این عنصر در افزایش عملکرد و کیفیت محصول و همچنین بر روی جذب عناصر دیگر توسط گیاه نقش دارد. مولیبیدن تنها عنصری است که کمبود آن موقعی دیده میشود که زیر ۶ باشد، افزودن مقداری آهک میتواند مشکل را حل کند. علائم pH آهک در خاک کم و کمبود این عنصر کمتر در شکل ظاهری گیاه قابل مشاهده میباشد و تا حدودی مشابه علائم کمبود ازت میباشد.
از کودهای مهم مولیبدن میتوان به مولیبدات آمونیوم، مولیبدات پتاسیم، مولیبدات سدیم و تری اکسید مولیبدن اشاره نمود. مولیبدات آمونیوم، مولیبدات پتاسیم به میزان 500گرم در هکتار به صورت خاکی مصرف میگردد که برای یکنواختی در پخش میتوان با کودهای NPKمخلوط و مصرف نمود.


کوددهی:
میزان عناصر غذایی موجود در خاک بستگی به ساختمان و بافت خاک، سوابق کشت و کار و عملیات انجام شده بر روی آن دارد. خاکها در اثر تداوم برداشت محصول، از نظر مواد معدنی و عناصر غذایی فقیر میشوند و نیاز به کود پیدا میکنند که برای جبران آن، میتوان طی یک برنامه زمانبندی مشخص اقدام به استفاده از کودهای مختلف شیمیایی، حیوانی و گیاهی نمود. هدف از زمانبندی مصرف کود، به دست آوردن بهینه ترین واکنش گیاه به کود میباشد.
مقدار و زمان مصرف کود دو عامل بنیادین برای کاربرد بهینه کودهای شیمیایی و افزایش بازده مصرفی آنها است. بدیهی است که مقدار کود مصرفی، بر اساس مقدار عناصر غذایی موجود در خاک، میزان جذب عناصر توسط گیاه و نیاز گیاه در طول دوره رشد تعیین میگردد.
با کاهش غلظت عناصر غذایی در خاک، مقدار کود مصرفی افزایش مییابد، لیکن دریافت عناصر غذایی به وسیله گیاهان، نمایانگر جذب توسط همه ریشه هایی است که در قسمتهای کود داده شده و کود داده نشده گسترش یافته اند.
عناصر غذایی موجود در کودها به روشهای مختلفی چون پخش در خاک، برگ پاشی (Foliar application) ، و کود آبیاری(Fertigation)در اختیار گیاهان گذاشته میشوند هر چند تلاش میشود که عناصر غذایی در توده خاک رویین یکنواخت توزیع شود ولی در عمل چنین نبوده و غلظت آنها میتواند در هر نقطه از خاک متفاوت باشد. بدین ترتیب پخش صحیح کود، برای یکسان کردن غلظت عناصر غذایی در محلول خاک به منظور دستیابی به عملکرد بهینه و افزایش بازده آنها ضروری است. با آنکه کودهای شیمیایی مهمترین منبع تامین عناصر غذایی گیاه هستند استفاده بجا و بهینه از آنها در حصول نتیجه مورد نظر، حفظ نظام اکولوژی محیط و تضمین سلامت مصرف کنندگان تولیدات کشاورزی نقش اساسی دارند. بی شک تشخیص کمبود عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در مصرف بهینه و به موقع آن نقشی دو چندان دارد.

خلاصه مطالب:
تغذیه بهینه گیاه، شرط اصلی بهبود کمی وکیفی محصول است.
نشانه های کمبود گاهی مشابه بوده و همچنین عوامل دیگری چون تغییرات دما، استفاده از سموم، حشرات، باد و دیگر عوامل طبیعی نشانه هایی را از خود به جای میگذارند که مشابه علائم کمبود است. به همین دلیل، تشخیص و معالجه کمبود عناصر غذایی از روی علائم ظاهری باید با احتیاط و به وسیله کارشناسان با تجربه انجام گیرد.
در تغذیه گیاه نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس آن قرار گیرد بلکه ایجاد تعادل و رعایت نسبت میان همه عناصر غذایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا در حالت عدم تعادل تغذیه ای، با افزودن مقداری از عناصر غذایی نه تنها افزایش عملکردی رخ نمیدهد بلکه اختلالاتی در رشد گیاه ایجاد میکند که نهایتاً منجر به افت محصول میشود.
قابلیت استفاده یا حلالیت برخی از عناصر غذایی نیز با افزایش PHکاهش می یابد.
تأمین احتیاجات غذایی گیاه تحت کنترل زارع یا باغ دار است چه بسا شناخت عناصر مورد نیاز گیاه، نقش این عناصر در طول دوره رشدی گیاه وهمچنین چگونگی تشخیص کمبود و بیشبود (مسمومیت) در صورت بروز، از روی علائم ظاهری میتواند کشاورز را در رسیدن به هدف ارزشمندش یاری کند.
خاکها در اثر تداوم برداشت محصول، از نظر مواد معدنی و عناصر غذایی فقیر میشوند و نیاز به کود پیدا میکنند که برای جبران آن، میتوان طی یک برنامه زمانبندی مشخص اقدام به استفاده از کودهای مختلف شیمیایی، حیوانی و گیاهی نمود.

نظرات (151)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
بسیار خوب بود متشکرم من درخت میوه دارم واز مطالب شما بهره میبرم
دوشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 09:29 ب.ظ
امتیاز: 13 7
متشکریم از راهنماییتان
شنبه 9 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 11:38 ب.ظ
امتیاز: 8 2
خیلی خوب است ولی بیشتر عکس بذار
چهارشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 11:21 ق.ظ
امتیاز: 8 7
lhj
چهارشنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 10:46 ق.ظ
امتیاز: 2 7
خیلی خوب بود اگه عکس بذارین عالی میشه متشکرم
سه‌شنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 03:37 ب.ظ
امتیاز: 8 7
با تشکر از مطالب ارزشمندی که در این صفح قرار دادید.مشکلی که گیاه مورد نظر من (پیچک امین الدوله) دارد زری و در ادامه خشکی و ریزش شدید برگ ها مخصوصا برگ های زیرین و همچنین خشکیدن جوانه ها می باشد.همچنین ساقه های سبز رنگ گیاه نیز چوبی و نهایتا میخشکد.به نظر خودم کمبود املاح است اما پس از مطالعه مطالب هنوز نتوانستم به جمع بندی برسم.البته در زمستان اقدام به تولید کود ارگانیک از طریق چال کردن زباله ها در باغچه کردم که همین امر شک من را به کمبود املاح بیشتر کرده.با این حال از سم کنه نیز استفاده کردم اما فعلا که جواب نداده لطفا راهنمایی کنید.
با تشکر
جمعه 2 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 07:20 ق.ظ
امتیاز: 9 5
پاسخ:
چون برگ های زیرین گیاه زرد میشن کمبود عناصر متحرک مثل ازت فسفر پتاسیم و منگنز هست احتمالا با کمی ازت مشکل حل بشه
سلام خداوند اجر زیادیبه شما عنا یت به فر ما ید برای این مطا لب خوب و امو زنده شما متشکرم .
جمعه 16 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 11:31 ق.ظ
امتیاز: 4 3
از زحمات شما متشکر
یکشنبه 18 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 02:36 ب.ظ
امتیاز: 2 2
لطفا بفرمایید که عامل رنگ پریدگی برگ آلو وتغییر آن به رنگ سبز زرد چیست؟
شنبه 24 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 11:30 ق.ظ
امتیاز: 6 4
پاسخ:
خوب رنگ پریدگیش از چه نوعه برگهای پایینی درخت هست یا سر شاخه ها یا زردی عمومی هست کل برگ زرده یا رگ برگها سبز مونده.
بسیار عالی بود استفاده کردیم
دوشنبه 2 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 10:48 ق.ظ
امتیاز: 2 2
سلام با تشکر از مطالب خوبتان .مشکل درخت انجیر ما اینه که میوه های آن زرد کرده و می ریزند از خدمات کشاورزی پرسیده ایم و می گویند بهتر است کود مایع را با آب مخلوط کنیم و پای آن بریزیم
به نظر شما علت این ریزش میوه کمبود مواد مغذی خاک است؟
سه‌شنبه 3 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 10:26 ق.ظ
امتیاز: 5 4
پاسخ:
بله
با سلام و خسته نباشید در حدود دو سال پیش به درختان آلبالو و سیب کود حیوانی نپوسیده دادیم
بعد از آن کلیه برگهای درختان دچار رنگ پریدگی شدند و نزدیک به سفیدی
با مراجعه به کلینیک کود آهن محلول پاشی کردیم که توفیقی نشد
سپس کود آهن را چال کود کردیم که تا بحال نتیجه ای حاصل نشده است
آیا امکان دارد درتان دچار سوزش شده باشند در صورت سوزش چه باید کرد لطفا راهنمایی کنید.
دوشنبه 16 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 02:44 ب.ظ
امتیاز: 6 6
پاسخ:
فعلادیگه کود حیوانی استفاده نکن تو زمستان خاک باغ رو آب شویی کن کود سولفات آهن و اوره تو زمستان استفاده کن الانم به صورت اورژانسی آهن کلات استفاده کن
هرچی بگم کمه واقعا ممنون مطالب جامع و کامل بود واقعا عالیه
پنج‌شنبه 19 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 12:01 ب.ظ
امتیاز: 2 5
sسلام از مطالب وبلاگ شما تسیار مشعوف شدم و خظ لازم بردم انشاالله خداوند پاداش زکات علم شما را بدهد بسیار ممنونم بنظرم گذاردن تصاویر مرتبط با ریز موضوعات نوشته شده کمک شایانی برای امثال بنده باشد و اما سوالی داشتم درختان گلابی من در تابستان برگها قرمز وخشک میشوند ودرحتان رشد عرضی وطولی ندارند میوه ها هنوز کوچک و سفت هستند البته انواع میوه ها را کاشته ام منجله شاتوت که همینطور است ا ز راهنمایی ما پیشاپیش تشکر میکنم شاندیز مشهد
سه‌شنبه 24 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 06:13 ب.ظ
امتیاز: 3 4
پاسخ:
سلام احتمالا کمبود مس هست عکساشو واسم بفرست
باسلام وخسته نباشید نهال آلبالوی ما حدود یک سال ونیم است که کاشته شده الان حالت خشک به خود گرفته وبرگهایش خشک شده وتنه در چندین جا حالت پارگی پوست وشیره دادن دارد لطفا علت وراه درمان را برایم بنویسید
شنبه 25 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 12:12 ب.ظ
امتیاز: 2 5
پاسخ:
سلام احتمالا پوسیدگی طوقه گرفته سم بوردفیکس بگیر بزن به ساقه و طوقه درخت دور طوقه رو هم خاکشو بردار که خشک بمونه
با سلام
برای پر بار شدن درختان بخصوص درخت آلبالو از چه کودهایی باید استفاده کرد؟
آیا کودهایی تقویتی را میتوان برای گل ها نیز استفاده کرد؟
شنبه 25 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 05:21 ب.ظ
امتیاز: 3 6
پاسخ:
سلام بله کودهای ماکرو و میکرو برای همه درختان استفاده میشه
سلام، من دو ساله که یه درخت انجیر کاشتم،قدش کوتاهه ولی درخت سالمیه،البته ظاهرش اینطور بنظرمیاد ولی هم پارسال هم امسال میوه هاش نارس موند علیرغم اندازه درشتشون سبز ونارس باقی میمونه رو درخت خشک میشه
تعداد میوه اش هم نسبت به اندازه اش خوبه ولی فقط میوه های درشت ودراز ونارس میده
میشه لطفا بگید مشکلش چیه به نظرشما
دوشنبه 27 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 01:15 ق.ظ
امتیاز: 4 12
پاسخ:
قارچ کش بهش نزدید؟
باسلام وخسته نباشید چند عدد گل جعفری خریدیم و همه بعد از یک هفته خشک شدند از ظهر تاغروب زیر آفتاب مستقیم بودند وروزی چند بار آبشون میدادیم لطفا راهنمایی کنید سوال دوم نهالهای میوه مون مثل گردو گیلاس آلو توت بادام داریم که اطراف ویا نوک برگهاشون حالت سوختگی پیدا کردند سوال سوم نهال آلبالو مون که قبل پرسیدم شاخ وبرگش خشک شده و از پایین تنه نیم متر مانده به ریشه جوانه زده گفتید که شاید پوسیدگی طوقه باشه آیا باید شاخ وبرگ خشگ شده گیاه را ببریم چهارم آیا آبپاشی درخت با میوه ویا بدون میوه اشکال دارد یا نه؟ ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
چهارشنبه 5 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 10:02 ق.ظ
امتیاز: 2 1
پاسخ:
سلام سوختگی برگ مال کمبود آهن روی و آفتاب سوختگی میشه شاخه های خشک شده رو ببرید آب پاشی اشکالی نداره
با سلام وارادت
من هر درختی در باغچه خانه می کارم با عدم رشد روبرو می شود
اصلا گیاه بلند نمی شود و ساقه گیاه لاغر و باریک می مانند
الان درخت سه چار ساله دارم مثل درخت انگور
وضعبت درخت انار بهتره در ضمن سال هاست در داخل خاک باغچه پوست میوه ها را
خورده کرد چال می کنم خودم عدم رشد گیاه را همین کار چال کردن پوست میوه ها می دانم خواهشمندم راهنمایی ام فرمایید بسیار تشکر می کنم
پنج‌شنبه 6 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 01:44 ق.ظ
امتیاز: 0 2
پاسخ:
سلام خاک باغچه رو بده آزمایش شاید پ هاشش بالا باشه خاک سنگینم اصلا برا درخت خوب نیست
باسلام وخسته نباشید وتشکر از زحماتتون کرمهای ساقه خوار زردی داخل ساقه های درختان وگلهای رز ما را پوک میکنه و باعث خشک شدنشون میشه علاوه بر بریدن شاخه ها آیا روش دیگری هم برای از بین بردن این کرمها وجود دارد ؟
جمعه 7 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 01:26 ب.ظ
امتیاز: 2 2
پاسخ:
آره تو مرحله تخم گذاری که توی خرداد هست سمومی وجود داره که باعث خراب شدن تخم ها میشه به علاوه سوسک مولد این کرم علاقه زیادی به گل هویج و پیاز داره که اینطوری میشه اونو به دام انداخت کم آبی هم خیلی به پیشرفت این کرم کمک میکنه
با سلام وتشکر از مطالب ارزنده شما
بنده باغ انار دارم اما موقع برداشت تمام انارهها قبل از اینکه برسن ترک بر میدارن وترش می باشن البته داناهها سفید رنگ هستن لطفا راهنمایی بفرمایید که چه راهکاری برای مقابله وجود داره؟
یکشنبه 16 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 12:38 ق.ظ
امتیاز: 3 5
پاسخ:
سلام آفتاب سوختگی هست سعی کنید میوه های انار در معرض آفتاب شدید تابستان قرار نگیره
سلام.سوال داشتم اگر امکان دارد پاسخ دهید.
1.چند تا درخت پرتقال دارم 4سال از زمان کاشتش میگذره ولی از لحاظ قدی رشد نمی کند.ساقه ان سبز و باریک است.برگهایش با گذشت چند سال نریخته و زرد نمی شود.و رشدش متوقف شده.چه باید کرد؟
2.برای کرمهای در خاک چه نوع سمی باید استفاده کرد؟
یکشنبه 6 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 02:14 ب.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
رشد نکردنش به فاکتورهای زیادی بستگی داره برگشو بدید گیاه پزشکی آزمایش کرمهای خاک هم اگه کرم ریشه باشه سموم حشره کش مثل دیازینون
با سلام ضمن تشکر از مطالب خوب سایت من در حیاط منزلمون یک درخت زرد آلو دارم و لی در اوایل فصل بهار بیشتر گلهایش رو میریزه و در نتیجه میوه درختمون با اینکه درخت بزرگی هست کم میشه لطفا راهنماییم کنید
شنبه 19 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 10:57 ق.ظ
امتیاز: 3 7
پاسخ:
با اسید بوریک سم پاشی کنید
باسلام و تشکر از سایت پر بارتون من یه باغ پسته دارم حدود 3 هکتاره که برگهای درخت ها بعد از برداشت نزدیک مهر ماه حالت چرم مانند شده بعضی برگها زردن و بعضی سبز میخواستم بدونم چه مشکلی داره . و یه سوال دیگه هم اینکه بعد از برداشت باید روی تزریق بشه ممنون میشم اگه زود جواب بدین
دوشنبه 28 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 04:25 ب.ظ
امتیاز: 0 2
پاسخ:
سلام عکس برگها رو برام بفرست معمولا تو فصل پاییز محلول پاشی انجام میشه
با سلام بسیار خوب و قابل استفاده است.در صورت امکان اگر مطالب با ارزش مطرح شده در بالابه صورت جدول همراه با زمان و نحوه استفاده (محلول پاشی یا.....) تنظیم وارائه گردد بسیار مفید خواهد بود.متشکرم
دوشنبه 3 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 06:16 ب.ظ
امتیاز: 2 3
با سلام و تشکر فراوان، متاسفانه ما همین ٢روز قبل به باغ زردآلو کود پهن کردیم تا بمونه واسه آخر زمستان بیل بزنیم. کودی که ریختیم نیمه پوسیده و ٢نم هستش و تازه الان متوجه شدیم که اشتباه کردیم!!! به نظرتون الان چیکار میشه کرد خواهشااا راهنمایی کنین
پنج‌شنبه 13 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 07:15 ق.ظ
امتیاز: 2 1
پاسخ:
اگه امکانش هست جمعش کنید خیلی ضرر داره چون واسه پوسیده شدن همه آهن و اوره زمینو میکشه
باسلام چرا برگهای درخت زردالو درتابستان کمکم قهوه ای رنگ شده و کم کم شروع به خشک شدن و تا اینکه کلا درخت در عرض یکسال خشک میشود
چهارشنبه 19 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 12:06 ق.ظ
امتیاز: 1 3
پاسخ:
سلام دلایل زیادی داره اگه امکان داره عکسشو بفرستین
سلام درخت انجیری دارمکه میوه ها حات سفت وسنگی وترک خورده شده ورشد نمیکند وبه همین حالت خشک میشود لطفا راهنمایی کنید
یکشنبه 23 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 06:29 ب.ظ
امتیاز: 6 2
پاسخ:
سلام به نظرم قارچی باشه
سلام باغدار مرکبات هستم تعدادی از درختان پرتقال تامسون دارای میوه های زرد شبیه رنگ میوه لیمو شیرین شده بدون اینکه علائم کمبود عناصر در درخت ظاهر شده باشد اتفاقاً درخت جوانه های خیلی خوبی هم در طول فصل بهار و تابستان زده است مکرراً کود مکمل 20-20-20 را مصرف کردم نتیجه بخش نبود حتی در فصل زمستان همراه بیل زدن زیز درختان کود حیوانی و کود شیمیایی اعم از مالکر و کمی میکرو مصرف میکنم تاکنون نتیجه ای نگرفتم و همچنان میوه های پرتقال تامسون باغ من رنگ لیمو شیرین به خودشان میگیرند منو از راهنمایی خودتون بی نصیب نکنید منتظر نظرتون هستم لطفاً جواب رو در کامنت وبلاگتون بزارید ممنون میشم .
دوشنبه 22 دی‌ماه سال 1393 ساعت 09:45 ب.ظ
امتیاز: 1 2
پاسخ:
سلام مطمینید علامت کمبود نداره ؟ برگ درختارو دادید آزمایش پیشنهاد میکنم هم خاک پای درختا هم برگو بدید آزمایش
thanks so much for this exposure
جمعه 10 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 10:41 ب.ظ
امتیاز: 1 1
سلام.متشکر از مطالب باارزشتان.چند سوال داشتم:1علت به بار ننشستن درخت به(ریزش همه گلها) و درمان.2علت پوسیدگی طوقه هلو ودرمان.3 آیا روغن ولک برای درختان ضرری هم دارد .اگر چنین است جایگزین آن چه تجویز میشود؟
جمعه 17 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 10:34 ب.ظ
امتیاز: 3 1
پاسخ:
سلام شاید درست گرده افشانی نمیشه اسید بوریک استفاده کنیدپوسیدگی طوقه یه نوع قارچ هست دور درختو تشتک کنید که آب مستقیم به ساقه نرسه یه کم آب آهک غلیظ هم بمالید به محل پوسیدگی روغن ولک سولفات مس هست و به عنوان قارچ کش هم استفاده میشه ضرری نداره اما باید قبل از متورم شدن جوانه ها استفاده بشه
باسلام وتشکر از این مظالب ارزنده لطف فرمایید مطلب را همراه تصویر بگذارید
دوشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 09:37 ق.ظ
امتیاز: 0 1
ممنون ازمطالب خوبتون.واقعا زکات علمتون رو پرداخت کردین
چهارشنبه 22 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 03:39 ب.ظ
امتیاز: 2 2
سلام.ممنون از مطلب مفیدتون.من یه نهال پرتغال دارم که چند هفتس خریدمش ولی چون در اصفهان چنوقته شبها کاهش دما داریم جرات نکردیم بکاریمش تا بهش شک وارد نشه بخاطر همین گذاشتمش داخل ساختمان توی راه پله .اما از گلهای کناریش الان یعالمه شته روی برگهاوجوانه های انتهاییش رفتند و دارن گلهاشو ازبین میبرند نمیدونم الان باید سریع کاشته بشه یا باید فعلا بش سم بزنیم بعد بکاریمش?
یکشنبه 17 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 09:51 ق.ظ
امتیاز: 0 2
پاسخ:
سلام توی این دو سه شب هوا خیلی سرد میشه نکارید بهتره
باسلام.یک باغ انگوردارم که شش ساله میباشد.هرسال ضعیف ترمیشودبه صورتی که نصف درخت سبزونصف دیگرخشک میباشد.خاک راجهت ازمایش به ازمایشگاه بردیم که کمبودی نداشته ازنظرکودی.بعضی ازدرختهابرگشان ریزوزردمیشوندوهمینطورخوشه های انگوربعضی ازدانه ریزوبعضی درشت میشوند.بیعضی ازبوته های خشک شده درتنه وپایین درخت به صورت دانه های برجسته مانندزخم سالک میشود.ممنون میشم اگرراهنمایی کنید.باتشکر
پنج‌شنبه 21 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 12:42 ب.ظ
امتیاز: 1 2
پاسخ:
سلام میشه چند تا عکسشو برام ایمیل کنید
باسلام وخسته نباشیدمطالب خیلی خوب است.اگرزحمتی نیست بفرمائیدعلت اینکه
چندسالی است درخت خرمالو کاشته ایم هرسال درخت پرازخرمالو می شودولی
خیلی خرمالو هاریزمی ماند.
سپاسگزارم.
جمعه 22 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 01:51 ب.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
خرمالو کلا درخت بد باری هست از ریز مغذی ها استفاده میکنید؟
مهندس چندین نوع شته دراشکال مختلدهن دار بدون دهن دندون دار پاکوتاه پادراز سفید سیاه دیگه دیروز ینوعی دیدم عجیب غریب نیش داشت انگار همه موجودات موذی جمع شدند رو درخت پرتغالم.من با دستمال جمعشون میکنن چند دقیقه بعد پر میشن.تمام غنچه گلهاش سقط شدند برگهای تازش چروکیده شدن و گلهایسالمشم سریع خشک میشن.میخوام بدونم که اصلا چرا اینجوری شد .هرروزم یه استکان آب بش میدم نه بیشتر.
شنبه 23 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 07:00 ب.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
میتونید از سموم حشره کش استفاده کنید
سلام دوست عزیز خسته نباشید
خیلی ممنون بابت اطلاعاتت و پاسخ به مشکلات دوستان...
باغچه کوچکی داریم که 5-4 سال است هر چی در آن می کاریم سریعاً رو به خشکی میره و برگ ها و شاخه هاش (درخت پرتقال، نارنج، گل رز و شمشادها) کم کم خشک و سوخته میشه! حتی رشد درخت ها و گل ها تقریباً کامل متوقف شده و اگر جوانه ای بدهد برگ ها خیلی کوچک اند یا زود خشک می شوند (امسال درخت ها حتی یک جوانه هم ندادند!)
ریشه یکی از گل های رز که رو به خشکی بود رو از خاک بیرون کشیدم و دیدم فقط یکی دو ریشه مثل شاخه هایش دارد و زیاد ریشه ریشه نبود...
هر سال خاک باغچه با کودهای گوسفندی یا گاوی در اواسط زمستان عوض میشه. آبیاری در بهار و تابستان مرتب و خوب انجام میشه. آفتاب خور و سایه خوبی هم داره. خلاصه ما همه جوره به این باغچه می رسیم ولی دیگه واقعاً نا امید شدیم چه کاری کنیم؟!
جدیداً در اینترنت خواندم ممکنه به خاطر کمبود آهن باشه به خاطر همین کلات آهن را که به گل های آپارتمانی می دادم را در سطل آب حل کردم و داخل باغچه و پای درختان ریختم که نمی دونم کار درستی بود یا نه!؟
اینم عکس از انواع گیاه های باغچه براتون آپلود کردم:
http://8pic.ir/images/nzizy8vbz3zdqf6fgup1.jpg

راه حل شما برای این مشکل چیست؟ ممنون
دوشنبه 25 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 03:07 ب.ظ
امتیاز: 2 3
پاسخ:
سلام اگه یه نمای باز عکس گرفته بودی که میتونستم خاکو ببینم بهتر بود به نظرم زیادی کود حیوانی دادی درختای بیچاره رو سوزوندی ph خاکتم بالاست این باعث میشه جذب آهن مختل بشه خاک درخت نباید سنگین باشه ریشه باید بتونه تنفس کنه توی خاک فکر کنم خاک باغچه رو سبکتر کنی مشکل حل بشه
سلام مجدد
خیلی متشکرم بابت راهنمایی تون و معذرت به خاطر پر حرفی.
با این تفاسیر الآن که من شروع کردم هر 20روز یکبار کلات آهن استفاده می کنم کار درستیه؟
بهترین و سریع ترین کار برای احیای گیاهان چیه؟ چون کلاً دارن نابود میشن
در مورد PH خاک هم مطالبی خوندم با توجه به این که گفتید ph خاک بالا است راه خانگی وجود داره که بتونم ph رو کاهش بدم و متوجه بشم خاک چه موقع خوب است؟!
اینم عکس هایی از خاک:
http://8pic.ir/images/1g1kpvxqk5hunbadru33.jpg
http://8pic.ir/images/6ci41eraediulfkj0up5.jpg
http://8pic.ir/images/no6uul1hmy9jyiad0vwo.jpg
http://8pic.ir/images/fb0yjsoc9p79ei9fxc88.jpg
چهارشنبه 27 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 02:54 ق.ظ
امتیاز: 1 4
پاسخ:
سلام معمولا کلات که میدی هفته بعد عمل میکنه زیاد استفاده نکن درخت معتاد میشه خودش نمیتونه آهن زمینو جذب کنه در مورد ph هم باید بگم خاکت شوره نزنه و یه کم سبکش کنی گوگرد آلی هم استفاده کن ph میاد پایین
سپاس از مطالب مفیدتون
پنج‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 06:08 ب.ظ
امتیاز: 1 1
پنج‌شنبه 13 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 10:45 ق.ظ
امتیاز: 0 1
آیا سمپاشی روغن ولک در فروردین برروی درختان اشکال دارد؟
شنبه 15 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 05:54 ب.ظ
امتیاز: 3 1
پاسخ:
بله اگه درخت گلهاش باز شده باشه اشکال داره
ب تشکر از اطلاعات مفید شما ما دارای باغ انجیر وتجربه ی زیاد در این زمینه از شما درخواست یه نوع کود برای زودرس شدن میوه اش و بزرگ شدن آنرا دارم بسیار ممنونم
سه‌شنبه 18 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 12:12 ق.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
کود های محلول پاش زیادی تو بازار هست من خودم شخصا اعتقادی به این چیزا ندارم
با سلام و تشکر از وقتتون برای به روز کردن وب لاگ
تابستان سال گذشته بیشتر برگ های درختان زردآلو در دشت گردیان (اواخر مرداد) خشک شدن در حالی که کاملا سبز بودن. یعنی وقتی نگاه می کردین اصلا معلوم نبود خشکند ولی تو دست که گرفته می شد کاملا خورد می شد. خشکی در همه جای درخت بود. در ضمن آبیاری درختان قطره ای هست خاکش بیشتر حالت شنی داره. درختان 12 ساله هستند و تابستان پارسال زییادی گرم بود.
سه‌شنبه 18 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 09:15 ق.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
کل درخت اگه خشک شده باشه مشکل ریشه داره شاید به علت گرمی هوا و کم آبی کرم ریشه خوار به باغ حمله کرده باشه
سلام من تو حیاط خونمون درخت الوچه دارم 8 ساله کاشتمش هرسال شکوفه زیادی داره ولی تعداد انگشت شماری به میوه تبدیل میشن بقیه در زمان شکوفه میریزن
چهارشنبه 19 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 03:08 ب.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
دلایل زیادی داره یکیش گرده افشانی ناقص هست یعنی کمبود اسید بوریک یکی هم آب دادن زیاد موقع گل دهی چون این موقع درخت تازه از خواب زمستانی بیدار شده شیره گیاهی رقیقه آب زیاد براش ضرر داره مثل این میمونه که شما صبح ناشتا ۴ تا لیوان آب بخورید
سلام . درخت زردآلویی دارم بعد ازسمپاشی کردن برگهاش شروع به ریزش شدید کرده آیا درخت خشک میشود و برای بهبود آن چه باید کرد؟
شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 01:49 ب.ظ
امتیاز: 0 3
پاسخ:
سلام فکر کنم از سموم جذبی استفاده کردید احتمال خشک شدنش زیاده
سلام - خسته نباشید
ضمن تشکر از زحمات و تلاشهای بسیار ارزشمندتان جهت ایجاد محیطی بسیار مفید و آموزشی بنده یک سوال دارم. اگر لطف کنید و پاسخ دهید ممنون خواهم شد.
من چند سال پیش یک عدد هسته بادام کلغذی کاشتم و سبز شده و پس از چند سال الان بزرگ شده وتا ارتفاع حدود 2/5 متر رسیده . اما بادام نمیدهد . هرچند امسال برای اولین بار تعدادی شکوفه داد اما ...
بفرمایید علت بارندادن چیست .
با تشکر فراوان - موففففففففففففففففففففففق باشید
شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 09:25 ق.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
سلام اگه شکوفه داده معلومه که نرک نیست معمولا هسته همین حالت واسش پیش میاد شما اگه خیلی بزرگ نشده پیشنهاد میکتنم پیوندش کنید
سلام.چگونه ازخاک برگ بعنوان کود برای درخت استفاده کنیم؟آیاروی سطح خاک بریزیم یا به ریشه برسونیم؟
سه‌شنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 09:24 ق.ظ
امتیاز: 1 2
پاسخ:
سلام به صورت چال کود میشه استفاده کرد قبل از کولتیواتور باغ هم میشه پهن کرد پای درخت
سلام.باتشکر از مطالب.مفیدتون.
یه سوال داشتم این علائم برای درخت انجیر هم صادق است؟؟
ممنونم ازتون
چهارشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 10:51 ب.ظ
امتیاز: 5 4
سلام خسته نباشید
سرور بزرگوار ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما و خانواده محترم
خواست تا بدینوسیله بخاطر راهنمایی که فرمودید از شما تشکر و قدردانی کنم.
بسسسسسسیار ممنون.
موفففففففففففففففففففففففففففففففق باشید
دوشنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 06:28 ب.ظ
امتیاز: 6 5
1 2 3 4 >>