X
تبلیغات
زولا

بزرگترین مرجع باغبانی و زراعت در ایران

نکاتی در مورد کاشت سبزیجات

 

 

اصول کاشت

سبزیجات و نباتات جالیزی و مبارزه با آفات آنها:

سبزیجات دارای خواص بیشماری هستند که مصرف آنها برای بدن انسان ضروری است. این دسته از نباتات حاوی ویتامینهای لازم ، مواد معدنی و حتی بعضی از آنها دارای پروتئین بوده که بدن انسان نیازمند به آنهاست .این نبات در بدن انسان تولید باز نموده و اسیدهای اضافی ناشی از تولید غذاها را در معده خنثی می کند.همچنین به علت وجود سلولز عمل گوارش را در معده تنظیم می نماید.

 


با توسعه و تعمیم سبزیکاری چه در سطح وسیع و چه در باغچه های منازل می توان این ماده غذایی حیاتی را تأمین نمود.

هر فرد نا آشنا با روشی که گفته می شود می تواند تا اندازه ای اصول صحیح سبزیکاری را اعم از کاشت و داشت دقیقا مورد توجه قرار دهد و نسبت به کشت آن اقدام کند.

توجه داشته باشند کاشت سبزیجات حتما باید در محیطی که عاری از سایه باشد صورت گیرد چه در غیر اینصورت نتیجه مثبتی از کاشت آن عاید نخواهد شد، زیرا این دسته از نباتات به آفتاب فراوان نیاز دارند. کاشت سبزیجات بدو طریق صورت می گیرد .

طرق اول اینکه بذر پاره ای از آنها را می توان مستقیما در محل اصلی کشت نمود و در طرق دیگر بذر را قبلا در خزانه کاشته و در موقع معینی نشاء ها را به محل اصلی منتقل می نمایند.لذا درباره این طرق مختلف بحث و گفتگو خواهد شد.

به طور کلی جهت کاشت اصلی سبزیجات مسائلی از قبیل تهیه زمین، بذر ، کود ، نحوه کاشت ، آبیاری و مراقبتهای ضروری در حین کاشت مطرح است که رعایت نکات لازم برای هر یک از آنها جهت داشتن یک محصول خوب و مرغوب امری است ضروری و لازم الاجرا.

خاک یا بستر نبات از مباحث مهمی است که برای تمام نباتات عدم توجه به آن هزینه و زحمات را به هدر داده و نتیجه مطلوب از کاشت عاید نخواهد شد. بنابراین قبل از هر چیز به نحوه آماده ساختن این بستر می پردازیم.

سبزیجاتی که در بهار کشت می شوند باید در اوایل پائیز نسبت به شخم زدن زمین آن اقدام کرد

و سبزیجاتی که در اوایل پائیز کشت می شوند باید زمین آن را در بهار یا اوایل تابستان شیار نمود.خاک مزرعه سبزیکاری یا باغچه را باید با وسائل کشاورزی به عمق 25 تا 30 سانتی متر برگردان کرد.

در باغچه ها که سطح کوچکی است در بهار یک شخم سطحی دیگر نیز قبل از کاشت ضرورت دارد و در سبزیکاریهای وسیع اگر این شخم بهاره اجرا شود مطلوبتر خواهد بود. به خصوص اگر اراضی رسی باشند شخم بهاره هم ضروری است.

پس از انجام شیارهای لازمه باید قبل از کرت بندی ، پشته بندی و جوی کشی با دندانه یا وسائل دیگر خاک را نرم نموده و آن را مسطح ساخت و ریشه های علوفه هرزه را از زمین خارج کرد.

دندانه زدن باید موقعی صورت گیرد که زمین تا اندازه ای مرطوب باشد تا نتیجه بهتری عاید گردد.کود حیوانی را باید پس از شخم، قبل از زدن دندانه در زمین پخش نمایند.

در سبزیکاری حتما دادن کودهای طبیعی مانند کود حیوانی یا آلی ضروری است از بین کودهای حیوانی ،کود گوسفندی که مواد ازته آن برای سبزیجات مفید است توصیه می گردد.لازم به تذکر است که ازت کود پرندگان از کودهای دیگر بیشتر است فقط از نظر کمیت استفاده از آن مقدور نیست و اگر مقداری در دسترس باشد برای جالیز کاری و سبزی کاری بسیار مفید است.

کودهای حیوانی یا آلی علاوه بر اینکه احتیاجات گیاهان را از لحاظ مواد غذایی تا اندازه ای تأمین

می کنند.خاکهای زراعتی را از نقطه نظر خواص فیزیکی مانند نفوذ پذیری خاک و برقرار کردن تعادل میزان آب و هوا و غیره اصلاح می نمایند.این اصلاح کمک مؤثری در میزان رشد و نمو سبزیجات می کند.

کودهای حیوانی با اینکه دارای خواص فوق هستند معذالک از لحاظ مواد غذایی کاملا غنی نبوده و با اینکه حجم زیادی دارند ولی از نظر کیفیت تا اندازه ای فقیرند.بنابراین باید با کمک کودهای شیمیایی این کمبود مواد غذایی را جبران نمود.

علاوه بر کودهای حیوانی برای سبزیکاری از کودهای کمپوست که مخلوطی است از مواد زائد کشتارگاهها، زباله و خاکروبه منازل و مقداری کود حیوانی می توان استفاده نمود. مواد مزبور را باید قبلا در گودالی طبقه طبقه روی هم انباشته و در هر طبقه مقداری آب روی آنها پاشیده تا توده ای فشرده از این مواد تهیه گردد. فشرده کردن آن بدین منظور است که هوای درون آن خارج شود و هر چند وقت یکبار باید روی آن آب بریزند تا عمل تخمیر متوقف نگردد.

حدودا مدت یکسال طول می کشد تا کود کمپوست فوق الذکر کاملا تجزیه و تخمیر شده و مورد استفاده نبات واقع شود.این کودهای طبیعی یا آلی خاکهای رسی که قابلیت نفوذشان کم است نفوذ پذیرتر کرده و عمل تهویه را بهبود می بخشد و بر عکس چسبندگی خاکهای شنی را زیادتر نموده و از قابلیت نفوذشان می کاهد و قدرت جذب آب را در این خاکها زیادتر می کند.

مواد آلی یک منبع غذایی تدریجی برای سبزیجات و گیاهان دیگر در خاک می باشند.زیرا مواد غذایی که در ترکیبات آلی تثبیت ده به وسیله موجودات زنده خاک تبدیل به مواد قابل جذب گیاه می گردند.

باید گفت پایه و اساس زندگی میکروارگانیسمهای خاک که رل عمده ای در بهبود خاک و تهیه مواد لازم جهت گیاه را دارند همانا مواد آلی هستند .پس خلاصه می شود که مواد آلی اثر مستقیم و غیر مستقیم در خواص شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک دارد.

با خواص فوق نباید در دادن کودهای طبیعی یا آلی به زمین سبزیکاری صرفه جویی کرد همانطور که تشریح گردید فقدان یا کمی آن باعث نقصان در محصول می گردد.به طوریکه در مبحث چمنکاری در این مجموعه ذکر شد نباید کودهای حیوانی را تازه مصرف نمود.زیرا عدم تجزیه و تخمیر آن نتیجه مطلوبی نخواهد داد.لذا باید کود حداقل یکسال تا یکسال و نیم در محلی انباشته شده تجزیه و تخمیر شود.

پوسیدگی کود علاوه بر اینکه عمل تجزیه و تخمیر که نتیجه اش مهیا نمودن مواد قابل جذب است صورت می گیرد تخم علفهای هرزه که داخل کود است پوسانده و بعدا در محوطه سبزیکاری سبز نمی شوند.میزان کودهای حیوانی که باید به زمین داده شوند بین 200 ت 250 کیلوگرم در یکصد متر مربع است.

کود سبز به نوبه خود رل مهمی را در بهبود و اصلاح خاک سبزیکاری ایفا می کند بدین معنی که شاخ و برگ گیاهان در خاک پوسیده شده و باعث افزایش هوموس خاک می گردند. این هوموس علاوه بر اینکه باعث متصل شدن خاکهای شنی گشته، خاکهای رسی را نفوذ پذیر کرده باعث سبکی آنها می شود از این رو کود سبز در اصلاح خواص فیزیکی خاک مؤثر است. این کود علاوه بر خواص فیزیکی فوق مقداری از ازت هوا به وسیله باکتری های موجود در ریشه آن اخذ شده باعث ازدیاد مواد ازته می شود.

گیاهانی که به عنوان کود سبز کاشته می شوند عبارتند از شنبلیله که کاشت آن در پائیز و موقع گل کردن و برگ دادن آن بهار است. ماشک گل خوشه ای در پائیز کشت شده و هنگام گل دادن آن بهار است. ماش نیز در تابستان کاشته می شود و در پائیز گل می دهد و از خلر ، گاودانه و سنگنک هم می توان به عنوان کاشت برای کود سبز استفاده نمود.

گیاهان فوق الذکر پس از آنکه سبز شدند و بگل نشستند باید آن را برگردان نموده و در زیر خاک مدتی باقی بمانند تا بپوسند و پس از آن به کشت محصولات و سبزیجات در آن زمین اقدام نمایند.

باید دقت شود زیر خاک کردن گیاهانی که به عنوان کود سبز کاشته می شوند موقعی است که  آنها در حال گل دادن باشند و چنانچه این مدت طولانی تر شود شاخ و برگ آنها سخت تر شده

و وقت بیشتری را برای پوسیدگی می گیرد.

کسانی که در باغچه های منازل خود مبادرت به کشت سبزی می نمایند باید قبلا چند نقطه آن را زیر و رو نموده و چنانچه مشاهده نمایند خاک باغچه رس یکدست است با مخلوط کردن مقداری ماسه نرم به آن می توانند آن را اصلاح کنند و اگر بر عکس درصد شن زیادتر از رس باشد مقداری خاک رس به آن اضافه می نمایند و چنانچه مخلوطی مناسب از خاک رس و ماسه باشد این خاک مناسب برای کشت است.

این عمل در زراعتهای وسیعتر اگر مقدور باشد به صلاح و صرفه است در غیر اینصورت باید به موسسه خاک شناسی مراجعه تانسبت به اصلاح آن دستورات لازم را کسب نمایند.

زمینی که به طریق فوق آماده گشت باید به ترتیب زیر برای کاشت سبزیجات کرت بندی و پشته بندی نمود.

به سه طریق می توانیم سبزیجات را کشت نمائیم .طریقه کرتی، طریقه پشته ای با جوی عمیق، طریقه پشته ای با جوی کم عمق یا سیستم فارو.طریقه سوم بیشتر در سطوح وسیع تر و اغلب به طور مکانیزه صورت می گیرد.طریقه کرتی برای سبزیجاتی نظیر جعفری، تره، شبت ، شنبلیله ، شاهی و ریحان و غیره در نظر گرفته می شود و اگر در کرت به صورت خطی کاشته شوند به مراتب مناسب تر است.

در طریقه ی کرتی طول و عرض کرتها بسته به جنس خاک و شیب زمین متغیر است.

اراضی که دارای شیب تند و یا جنس خاک آن شنی باشند طول و عرض آن را باید کمتر در نظر گرفت و معمولا عرض کرتها از 2 تا 4 متر و طول آن بین 4 تا 12 متر متغیر می کند.

طریقه تهیه کرت به این ترتیب است که ابتدا دور هر کرت را خاکریزی نموده و برای هر چند کرت یک جوی فرعی تهیه می نمایند و این جویهای فرعی نیز متصل به یک جوی اصلی می گردند.در این کرتها می توانیم یذر را به طریق خطی و دستپاش بکاریم.

در طریقه دستپاش بذر را به میزانی که بعدا گفته میشود به طور یکنواخت در سطح زمین می پاشیم و سپس با ادوات کشاورزی آن را زیر خاک می کنیم .به طور کلی قطر خاکی که روی بذر را می پوشاند باید حداکثر 5 برابر قطر بذر باشد.

طریقه خطی آن است که با استفاده از ریسمان شیارهایی به فواصلی که بعدا قید می گردد در کرت ایجاد نموده و بذر را در داخل شیارها می باشند.این طریقه با اینکه وقت را کمی میگیرد ولی به علت دقت در مراقبت های بعدی راندمان محصول به مراتب بیشتر خواهد بود.محاسن آن اینست که اولا عبور سبزیکار در فاصله خطوط صورت می گیرد و سبزیجات لگد میگردد. ثالثا دادن کود سرک در فاصله شیارها دقیقا انجام گرفته و بالاخره به خصوص در منازل جلوه خاصی به حیاط می بخشد.

طریقه پشته با جویهای عمیق در مناطقی که از نظر آب محدودیت زمانی دارند اجرا میگردد زیرا در این مدت محدود علاوه بر آبیاری محصول مقداری آب نیز در بستر نبات ذخیره می گردد.عمق جویها در این سیستم بین 25 تا 30 سانتی متر می باشد.

در حال حاضر طریقه پشته با جویهای کم عمق رایج تر بوده به خصوص در سبزیکاری های وسیع این طریقه مقرون به صرفه است.اکثر سبزیجات و محصولات جالیزی و حتی سبزیجاتی نظیر شبت، تره و غیره را که کاشت آن در کرت اشاره شد در این سیستم هم کاشته می شوند.

عمق جویها در طریقه پشته با جویهای کم عمق 10 تا 15 سانتی متر در نظر گرفته می شود. فاصله خطوط یا پشته ها بسته به نوع محصول از 80/1 تا 40/2 منظور می شوند.این فواصل برای بعضی از محصولات مانند هندوانه ،خربزه ،طالبی ، کدو و گوچه فرنگی که بوته های آن باید در روی پشته بخوابند در صورتی که یک طرفه کاشته شوند مناسب خواهد بود و الی باید فاصله پشته ها به مراتب بیش از اندازه فوق باشند . روش کاشت مکانیزه در سیستم فارو با جوی کم عمق عملی است.

پاره ای از سبزیجات نباید مستقیما در محل اصلی کاشته شوند لذا ابتدا بذر را در قطعه زمین کوچکی که به نام خزانه نامیده می شود کاشته و در موقع مناسب آنها را از خزانه در آورده و در

محل اصلی نشاء می نمایند.

این سبزیجات عبارتند از گوچه فرنگی ،بادنجان ،گل کلم ، کلم پیچ ، کرفس، کاهو، فلفل و غیره.

محصولات سبزی و جالیزی از قبیل تره، شبت، شنبلیله ، تربچه، ریحان، جعفری، گشنیز، لوبیا سبز، خیار، خربوزه، کدو، هندوانه، طالبی و غیره را مستقیما در محل اصلی می کارند.

علاقمندانی که در منازل اقدام به سبزیکاری می نمایند. چنانچه از محصولات نشائی استفاده می کنند به علت عدم وسعت سبزیکاری می توانند نشاء ها را از فروشندگان خریداری کنند ولی در سبزیکاری های وسیع باید شخصا اقدام به کشت خزانه نمایند.تهیه خزانه به این طریق است که ابتدا قطعه زمین بسیار مناسبی انتخاب و کاملا آن را شخم زده و نرم نموده و سپس خاک آن را به کود پوسیده فراوان حیوانی مخلوط می نمایند.چنانچه خاکم رسی باشد حتما باید مقدار ماسه نرم به آن اضافه کنند.

خزانه ممکن است در شاسی ، گلخانه یا در سطح زمین ایجاد گردد و در صورتیکه در سطح زمین باشد باید از کف زمین حدود 20 سانتی متر بالاتر گرفته شود. عرض خزانه معمولا 1 تا 5/1 متر بوده و طول آن بسته به وسعت سبزیکاری در نظر گرفته می شود.

قبل از بذرکاری باید خاک را به اندازه لازم به وسیله آب پاش دارای سوراخهای ریز مرطوب نموده و پس از مدتی که رطوبت خاک به اندازه ای شد که عملیات بذرکاری باعث گل شدن نشود و به اصطلاح کشاورزی گاورو باشد بذور را در خطوطی به فاصله 15-25 سانتی متر و فاصله بوته ها حداقل 5 سانتی متر باشد می کاریم.فاصله بوته ها نباید کمتر از 5 سانتی متر باشد، در غیر اینصورت بوته های اضافی باید تنک شوند.

این خزانه باید تا موقع در آوردن نشاء ها دارای رطوبت مناسب باشد و رطوبت زیادتر باعث می شود بوته ها به امراض قارچی دچار شوند.چنانچه نشاء زودرسی را طالب باشند می توانند نشائ ها را در شاسی یا گلخانه ها به عمل آورند.بعضی از سبزیکاران در زیر نایلونها خزانه ها را ترتیب می دهند که اینکار نیز مناسب و با صرفه است.

از موقعی که بذر در خزانه کاشته می شود تا موقع در آوردن نشاءها بر حسب نوع سبزی مدت آن حدود بین 40 تا 80 روز طول می کشد.

زمین اصلی که قبلا شرح داده شد علاوه بر دادن کودهای طبیعی یا آلی باید یکروز قبل از کاشت بذر به آن کود کامل شیمیایی بدهیم.طریقه استعمال بدین طریق است که به نسبت 100 تا 150 کیلوگرم در هکتار آن را در حاشیه پشته ها و یا داخل کرتها پاشیده و با ادوات کشاورزی آن را زیر خاک نمایند.

چون میزان مواد غذایی لازم جهت استفاده گیاهان در اراضی مختلف به نسبت های مختلف کم و بیش وجود دارند لذا کارخانجات تهیه کود شیمیایی چند کود اصلی را با هم مخلوط نموده و آن را در دسترس علاقمندان گذرانده اند لذا بعضی از این کودهای کامل شیمیایی به نام نیتروفسکا و غیره غنی از هر سه ماده اصلی ، ازت، فسفر و پتاس می باشند که قبل از بذر کاری به زمین سبزی کاری باید داده شوند.

به عنوان یک اطلاعات کلی لازم به یادآوری است که کمبود هر یک از سه عنصر اصلی در زمین تأثیری در عدم رشد نبات می گذارد.

علائم کمبود ازت عدم مرغوبیت جنس محصول ، پریدگی رنگ برگها، کوچک بودن قسمت هوایی و ریشه گیاه ،بلوغ پیش رس و زرد شدن برگهای پایین گیاه را شامل است.

علائم کمبود فسفر- بدی محصول ،تأخیر در بلوغ ،ارغوانی شدن رنگ برگها ، رگبرگها و ساقه ها و کم شدن رشد ریشه را در بر دارد.

علائم کمبود پتاس عدم مقاومت گیاه در مقابل امراض ، ریزش برگهای پایین در اثر سوختگی ،موج دار بودن و کم رنگ بودن برگها را شامل می شود.

زمینی که پس از انجام کلیه موارد ضروری فوق الذکر و تأمین کود شیمیایی آماده شد می توان درآن نسبت به کاشت بذر یا نشاء اقدام نمود.

بذر نیز اثر به سزایی در کیفیت و کمیت محصول دارد بنابراین با تحمل هزینه ها و کوششهای پی در پی برای کشت یک محصول خوب باید برای بدست آوردن یک بذر مرغوب به نکات زیر

توجه کرد:

هر قدر بذر رسیده تر و یکنواخت تر باشد بوته های حاصل ازآنها بیشتر و بهتر خواهند بود. باید واریته ای انتخاب شود که کیفیت و راندمان بیشتری نسبت به بذور گیاهان مشابه خود داشته و در مقابل امراض و آفات و خلاصه آب و هوای محل مورد کاشت مقاوم بوده و یک دست و پاک و عاری از مواد خارجی و علف هرز باشد. قوه نامیه آن باید از دست نرفته باشد. در صورتیکه به نکات فوق توجه نشود به خصوص در مزارع وسیع خسارات زیادی به زارع وارد خواهد شد.

چنین بذری با خصوصیات فوق را باید از مؤسسات و فروشندگان معتبر تهیه نمود تا با اطمینان خاطر نسبت به کاشت آنها اقدام کرد.

یک نکته مهم دیگر باید در امر کشت سبزیکاری در نظر گرفت و آن عدم کاشت یک نوع محصول به طور متوالی در یک زمین معین است و این امر در کشت محصولات زراعی هم رعایت می گردد.رعایت این نکته بدین دلیل است که نیاز هر یک از محصولات به میران و نوع مواد غذایی مختلف است و کاشت متوالی یک نوع محصول زمین را از حیث آن مواد فقیر نموده و در راندمان محصول اثر می گذارد بنابراین باید همه ساله کاشت یک نوع محصول را در یک زمین معین تغییر داد و همانطور که گفته شد این تناوب راندمان محصول را بالا خواهد برد

نظرات (58)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
دوست عزیز سلام
من نه باغبانم ونه کشاورز،بطور اتفاقی از سایت شما بازدید داشتم.مطالب سایت آنقدر جالب و جامع،با صبر وحوصله و بدون چشمداشت نگاشته شده بود که من تقریباٌ همه آنها را مرور کردم.حیفم آمد که به سهم خودم یک خسته نباشید به شما نگفته باشم.
برایتان آرزوی سلامتی و موفقیت مینمایم.
با تشکر طیبی
سه‌شنبه 9 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 04:38 ب.ظ
امتیاز: 77 10
پاسخ:
مرسی از لطفتون موفق باشین
سلام
کلی تو صفحه گشتم تا لینک نظرات را پیدا کردم
اگه پایان مطلب هم لینک نظرات را بذارید عالی میشه
واقعا مطالب عالی ای گذاشتید
ممنون از شما
سه‌شنبه 16 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 11:29 ب.ظ
امتیاز: 20 11
سلام
من به عنوان یه باغبون، یا بهتر بگم، باغچه بون، آماتور می خواستم اطلاعاتی درباره ی هرس کردن برای هرس درخت زیتون تلخ حیاطم پیدا کنم که به وبلاگ شما برخوردم. واقعا مطالبتون عالی و کاربردیه. آدرس وبلاگتون رو "بوک مارک" کردم و از این به بعد برای رفع مشکلات باغبونیم زیاد بهش سر می زنم.
خسته نباشید و پاینده باشید
جمعه 13 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 03:50 ق.ظ
امتیاز: 28 10
عالی بود لذت بردم
دوشنبه 25 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 06:38 ب.ظ
امتیاز: 21 8
مطالب خوب وکافی برای سبزی کاریگذاشتید.
شنبه 10 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 12:12 ب.ظ
امتیاز: 11 10
سلام
ما زمینی حدود 1500 متر مربع خریدیم من میخوام اونجا تفریحی سبزیجات و میوه بکارم.
کلی اطلاعات کسب کردم.
ممنون از مطالبتون.
یکشنبه 25 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 08:51 ب.ظ
امتیاز: 18 5
ممنون از راهنمایی خوبتون
دوشنبه 4 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 01:51 ق.ظ
امتیاز: 13 3
یک ذره عکس بگذارید بد نیستش!اما خیلی مطالب خوبی بودحال کردم
جمعه 15 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 06:50 ب.ظ
امتیاز: 18 1
مطالبتون عالی وارزنده بود ممنونم
شنبه 30 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 02:04 ق.ظ
امتیاز: 8 2
سلام من توی گلدان در خانه سبزی ریحان کاشتم ابتدا خیلی خوب بود و جوانه ها به اندازه 3سانت رشد کرد ولی هر روز این جوانه ها دارن پلاسیده میشن و از بین میرن
ابیاریشون هم کم نیست که بگم برای ابیاری هست لطفا هرکس علت را میدونه بهم بگه.ممنون
یکشنبه 31 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 06:07 ب.ظ
امتیاز: 42 21
ممنونم ازمطالبتون :
دوشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 12:18 ق.ظ
امتیاز: 7 4
با تشکر فراوان
روش کاشت در حیاط منزل را با عکس نشان دهید لطفا
جمعه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 05:13 ب.ظ
امتیاز: 16 4
سلام آبجی عالیه ممنون
پنج‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 07:15 ب.ظ
امتیاز: 9 7
سلام من خیلی به کشاورزی علاقه دارم گوجه کاشتم بوته داده ولی ثمرنداده ریحان گشنیر شوید پرپین کاشتم بسیارعالی شده کاهو کاشتم ولی زیاد عالی نشده فلفل کاشتم هویج کاشتم لطف کنید بگویید این صفیجات را چه زمانی باید کاشت لطفاااااااااااا
دوشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 08:52 ق.ظ
امتیاز: 18 9
کاشتی که کاشتی
یکشنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 01:03 ب.ظ
امتیاز: 7 8
سلام وبلاگ خوبی دارین فقط روش کاشت درمورد جعفری در حیاط منزل توضیح دهید:
جمعه 16 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 12:58 ب.ظ
امتیاز: 7 3
جمعه 30 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 01:43 ب.ظ
امتیاز: 4 4
:قلب لطفا اطلاعات بیش تری بدهید
چهارشنبه 4 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 01:31 ب.ظ
امتیاز: 7 2
سلام........ممنون.....عالی هست لطفا ادامه بدهید.
پنج‌شنبه 2 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 10:48 ق.ظ
امتیاز: 6 2
سلام مطدلبتون واقعا صد درصد مفید هست.دست گاون درد نکنه موفق باشید.
دوشنبه 3 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 08:11 ب.ظ
امتیاز: 5 0
ضمن تشکر از مطالب مفیدتان:من باغچه کوچکی درحیاط خانه ام دارم که در آن تمشک وانگور ،بلال ، آفتاب گردان و گوجه فرنگی بخوبی محصول میده ولی سبزی پس از درامدن سزیع میخوابد وازبین میرود ویا بسیار ضعیف است لطفا راهنمایی ام کنید
دوشنبه 10 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 11:48 ق.ظ
امتیاز: 7 4
پاسخ:
سلام خاک نباید خیلی سنگین باشه بذر سبزی هم بعضی وقتها مناسب نیست
باسلام وخسته نباشید.
مطالب خیلی عالی است .
موفق وسرفرازباشید.
سه‌شنبه 15 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 07:20 ق.ظ
امتیاز: 2 0
سلام زمین کوچکی در چادگان دارم با علاقه وافر نسبت کاشت گیاهان امسال تره کاشتم سه مرتبه خوب نشد کود دادم ابیاری مرتب چرا خوب نشد ولی پارسال خوب شد چرا
سه‌شنبه 22 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 07:17 ب.ظ
امتیاز: 4 4
:like dare
دوشنبه 28 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 06:23 ب.ظ
امتیاز: 1 1
خیلی ممنون از اطلاعات که به ما دادید ولی در مورد علف های هرز سبزیجات چیزی نبافتم چجوری میشه از شر آنها راخت شد
شنبه 10 آبان‌ماه سال 1393 ساعت 12:07 ب.ظ
امتیاز: 2 1
با سلام من قصد دارم تو یه زمین به مساحت 500متر سبزی بکارم اما اطلاعات کافی ندارم این اطلاعات کمک زیادی کرد اما بنظرم برای من کافی نیست لطفا اگه اطلاعات کاملی درباره کاشت سبزی در این مساحت زمین دارید در اختیار من بگذارید......خیلی ممنون میشم
شنبه 24 آبان‌ماه سال 1393 ساعت 10:48 ق.ظ
امتیاز: 9 0
باعرض سلام وخسته نباشید

خیلی ممنون استفاده کردم
جمعه 21 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 04:10 ب.ظ
امتیاز: 0 0
با سلام
در حال حاضر همه دارن و یا می خوان شروع کنن که مصرف کود شیمیایی و سم و غیره را به حداقل برسونند خواهشا شما هم این رو در مطالبتون لحاظ کنید
ممنون
دوشنبه 24 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 03:53 ب.ظ
امتیاز: 2 1
پاسخ:
سلام آره اگه میشد که عالی بود واله من میترسم گوجه فرنگیو سیب بخرم کاش مسایل اقتصادی این اجازه رو میداد که کشاورزا محصول ارگانیک تولید کنن سرطان بیداد میکنه این روزا
من رشته ام کشاورزیه عاشقشم
پنج‌شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 10:39 ب.ظ
امتیاز: 2 1
عالی بود اکه مطالب بیشتری یا تجربه بیشتری دارید در اختیار ما هم بذارید
چهارشنبه 19 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 01:35 ب.ظ
امتیاز: 2 1
ممنون از مطلبتان براى اولین بار مىخواهم کل و سبزیجات بکارم ،پیاز کلlily و جعفرى ، فلفل. خیار است البته در ناحیه مثل شمال ممنون مىشم راهنماییم کنید البته دیر اشنا شدم جون باید هرجه زودتر شروع کنم با تشکر
دوشنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 09:38 ب.ظ
امتیاز: 3 1
سلام
ممنون از مطالب ارزشمندتون
من که استفاده کردم و خواهش دارم که مقدار بذر برای کشت انواع سبزی را در متر مربع نیز توضیح دهید
سپاس از زحمات شما
سه‌شنبه 5 خرداد‌ماه سال 1394 ساعت 02:42 ق.ظ
امتیاز: 6 2
ممنون از مطالبتون،خیلی عالی و کاربردی بود.استفاده کردم.
دوشنبه 5 مرداد‌ماه سال 1394 ساعت 03:43 ب.ظ
امتیاز: 1 1
با سلام
احتراما ، من یک باغچه کوچ 2در2 دارم چندین بار اقدام به کاشت سبزیجات نمودم ولی موفق نبودم من بذر سبزیجات را با دست در باغچه می باشم وروی آنهای را حدودا 3 سانت خاک می ریزیم وآبیاری می کنم آیا اشتباه است ؟
تره شاهی وریحان
با تشکر
فراوان
پنج‌شنبه 15 مرداد‌ماه سال 1394 ساعت 01:13 ب.ظ
امتیاز: 4 2
پاسخ:
احتمابا خاکتون سنگین و چسبنده هست با کود برگ خاک رو زیر و رو کنید بعد بذر رو بپاشید
از راهنمایی شما متشکرم
دوشنبه 19 مرداد‌ماه سال 1394 ساعت 07:37 ب.ظ
امتیاز: 2 1
سلام خدمت استاد گرامی, از مطالب زیبای شما بسیار لذت بردم لطفا تصاویر در رابطه با اماده سازی هم بگذارید
دوشنبه 2 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 08:39 ب.ظ
امتیاز: 1 1
با سلام یه سوال داشتم من توی یه شهر مرطوب هستم خاک باغچه رو کود حیوانی میدم آبم میدم بعدم از بذر استاندارد برای کشت استفاده میکنم ولی مشکلی که هست پس از سبز شدن رشد بسیار کندی دارن و تقریبا برداشت سبزی نمیتونم داشته باشم با اینکه خیلی بهشون میرسم از چه کودی استفاده کنم
یکشنبه 8 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 09:29 ق.ظ
امتیاز: 3 2
پاسخ:
کود حیوانی باید پوسیده باشه از کود برگ استفاده کنید باغچه رو هم موقع بیل زنی با خار و خاشاک و سبزیجات سال قبل زمینش رو بیل بزنید
سلام
واقعا ممنون از مطالب کاربردی که نوشته اید
من که بسیار استفاده کردم
بیشتر درباره تهیه کمپوست و استفاده از آن برای سبزیجات بنویسید
آیا از برگ و شاخه درختان میتوان برای باغچه سبزی کمپوست درست کرد؟
یکشنبه 25 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 10:18 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام بله میشه
سلام:حیاطخانه ی مابه دلیل داشتن درخت زیاد نور به کف حیاط کم میرسه میخواستم بدونم چه سبزیجاتی نیاز به نور کمتر نسبت به دیگر سبزیجات دارد باتشکر
یکشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 04:30 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
تقریباذهمه سبزیجات حد اقل نیاز به ۶ ساعت آفتاب دارند
سلام من تازه میخواهم شروع به سبزی کاشتن کنم نمیدونم الان زمتن خوبی برای شروع هست یا بستگی به اب و هوای منطقه داره؟
پنج‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 09:13 ق.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام به آب و هوا که حتما بستگی داره عجله نکنید زمینشو آماده کنید بذر پاشی رو واسه بعد از عیدم میتونید انجام بدید
سلام ،با تشکر از سایت خوبتون ،من میخوام تو حیاط خلوت خونمون سبزی بکارم ،ولی نور مستقیم آفتاب نداره ،اما روشنه ،به نظر شما سبزی رشد میکنه ؟
پنج‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 02:57 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام اگرم رشد کنه اون کیفیت لازم رو نداره
با سلام وخسته نباشید شما عزیزان سرمایه های خود ومردم هستید که وقط برای کشاورزای عزیز می گزارید
دوشنبه 9 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 01:48 ب.ظ
امتیاز: 1 1
با عرض سلام و تشکر از مطالب مفید شما.
سوالی داشتم از خدمتتون. من استرالیا هستم و الان فصل پاییز هست و شهری که ما هستیم تقریبا اختلاف دمای صبح و شبش زیاده. حدود دو هفته پیش توی گلدون و در حیاط که نور آفتاب خوبی داره بذر چند تا سبزی رو کاشتم که بعد از 3-4 روز کم کم از کناره های گلدون چند تا جوانه زدند. اما از بعد از اون دیگه انگار هیچ تغییر و رشدی نداشتن تا این که یکی دو روز هست که حتی تره و شاهی ها دارن خشک و زرد میشن. میشه راهنماییم کنین چطور میشه درست بشن؟
چهارشنبه 18 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 04:44 ب.ظ
امتیاز: 0 2
پاسخ:
سبزی به دمای پایین خیلی حساسه کاش گفته بودید الان دمای هوای شب و روز اونجا چقدره
با سلام چکار کنم تا یک سبزی در نیاد؟!شاید سوالم مسخره باشه.تخمای ریز سبزی کاشتم الان پشیمون شدم میخوام از باغ استفاده دیگه کنم.چکار کنم تخما رشد نکنن.با تشکر
سه‌شنبه 24 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 05:46 ب.ظ
امتیاز: 2 2
پاسخ:
سلام کلتیواتورش کنید
سلام من در شهر بوشهر زندگی میکنیم ظهرها هوا خیلی گرمه من سبزی که میکارم بعد چند مدت که سبز میشن خشک میشن میخواستم چه سبزی هایی در چنین اب و هوایی خوب رشد میکنن.
دوشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 02:50 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام خوب باید موقع کاشت رو یه مم جلو میانداختید
سلام و تشکر از سایت خوبتون
در باغچه حیاط سبزی و گل و درخت کاشته ام و خاک باغچه را کو گاو داده ایم ولی الان یک کرمهای تقریبا سیاه رنگ چاق وقتی به زمین آب می دهیم از زیر خاک بیرون می آیند و فکر می کنم که سبزی هایی که تازه هم سبز می شوند نیز خشک می شوند نمی دانم این کرم ها چیست و چگونه باید از بین ببریم آیا ار آفات کود هستند یا چیز دیگری ورش مبارزه با آنها چیست؟
شنبه 8 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 08:33 ق.ظ
امتیاز: 3 1
پاسخ:
سلام اگه سبزیا هنوز سبز نشده خاک باغچه رو با بیل برگردونید یه مخلوط از آب و سم حشره کش مثل دیازینون یا اتیون به نسبت اندازه باغچه مثلا ۲۰ لیتر آماده کنید با این آب خاک رو ابیاری کنید
با عرض سلام.. ممنون از اطلاعاتی در اختیار ما گذاشتین.. استفاد بردم.. خیلی از مشکلاتی که در باغبانی داشتم را با توضیحات شما بر طرف شد.. پاینده باشید ::
شنبه 19 تیر‌ماه سال 1395 ساعت 11:25 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام لطف دارید شما
با سلام
من ساکن منطقه کوهستانی هستم.میخوام گلخونه بزنم برای کشت سبزی توی پاییز و زمستان و بهار، بجز تابستون.به نظر شما عمل میاد سبزی رو بکارم و هزینه کنم برای احداث گلخونه؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
دوشنبه 21 تیر‌ماه سال 1395 ساعت 01:03 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام اگه هوا اونجا سرده قیدشو بزن ارزش نداره با این هزینه های گزاف گازوییل
سلام .خوبیدخسته نباشید ولا من هنوز مطالبتونو نخوندم من بابام زمین کشاورزی زیاد داره ی خونه باغم داریم تو روستاس بعد حیاطش خیلی بزرگه همشم خالیه من میخوام توش سبزیجات بکارم. زدم تو سایت ماله شمارو بالا اورد مطالبتونم نخوندم همین نظراتو خوندم معلومه عالید شما خخ اگه میشه میخوام که کمکم کنید اینکارو من انجام بدم خیلی ممنون من سجاد هستم ۱۷سالمه از استان ایلام شهرستان دره شهر اینجا همش کشاورزیه بیاید ببینید میفهمید همه خیار میندازن فلفل طالبی همه رقم لوبیا منم تو حیاطمون که واقعا خیلی بزرگه میخوام سبزی جات بکارم هیچیم بلد نیستم اگه میشه کمکم کنید خیلی ممنون:قلب
یکشنبه 16 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 09:24 ق.ظ
امتیاز: 4 0
پاسخ:
سلام عزیزم خوب موشک بالستیک که نمیخای هوا کنی سبزیجات با یه کم پشتکارو تجربه راحت میشه کاشت سوالی هم داشتی من در خدمتت هستم موفق باشی
نکات مهم
1- خاک سبک باشه یعنی رس نباید بیشتر از 20 تا 30 درصد باشد
2- اگر در جنوب هستند فصل گرم هر روز آبیاری کنند
3- بذر را عمیق نکارید و تا سبز نشده فقط خاک را با پاشیدن مرطوب نگه دارد و آبیاری کامل را به بعد جوانه زدن موکول کنید
4-مترمربع 3 تا 5 کیلو کود دامی
تجربه: من زمین خود را به نسبت 30 درصد رس و بقیه ماسه و شن اصلاح کردم فوق‌العاده است ولی به نسبت قبل باید آبیاری بیشتری صورت گیرد التماس دعا دعا
سه‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1395 ساعت 10:50 ب.ظ
امتیاز: 4 2
پاسخ:
ممنون از همکاریتون
1 2 >>