X
تبلیغات
زولا

بزرگترین مرجع باغبانی و زراعت در ایران

آفات و بیماری های درخت سیب

 

)کرم سیب:حشره کامل شب پره ای است که با بالهای جلویی به شکل ذوزنقه و به رنگ خاکستری است روی بالهای جلویی سه نوار موج دار به رنگ قهوه ای دیده می شود.در انتهای بالهای جلویی یک لکه درشت قهوه ای رنگ وجود دارد که اطراف این لکه قهوه ای یک هاله طلایی دیده می شود.اطراف بالهای عقبی پر از ریشک می باشد. این آفت در همه جا حضور داردمیزبان اصلی درخت سیب ولی به گلابی هم حمله می کند.در مواردی درختان انار ،گردو،آلبالو،گبلاس و هلو هم مورد حمله قرار گرفته اند.
هدف اصلی آفت تغذیه دانه سیب است و به همین خاطر پوست را سوراخ کرده و دالانهایی را به طرف دانه حفر می کند و در هنگام حفر تا حدودی از قسمتهای گوشتی تغذیه می کند و فضولات لاروی به بیرون ریخته می شوند و این میوه ها از درخت میریزند. البته لاروهای خارج شده مختصر تغذیه ای از برگها دارد و بعد از 48 ساعت خود را به میوه می رساند.

روشهای مبارزه با این آفات عبارتند از:1)شخم زدن2)هرس کردن3)از بین بردن علفهای هرز4)جمع آوری میوه های آلوده5)استفاده از سموم شیمیایی همانند سموم زولون(5/1 در هزار)،گزرانتیون (2 در هزار)،دیازینون(5/1 درهزار) که زمان مبارزه با استفاده از اطلاعیه های بیش آگاهی صورت می گیرد.
2)لیسه سیب: حشره کامل شب پره ،بالهای جلویی دراز باریک،بر روی بالهای جلویی به طور متوسط 19-18 عدد خال سیاه وجود دارد .این آفت در اکثر مناطق سیب کاری وجود دارد.میزبان اصلی درخت سیب ،ولی به گلابی ،آلو،بادام،زردآلو،به،زالز الک و حتی بید حمله می کند.لاروها در کلیه قسمتهای برگ تغذیه می کنند و فقط رگبرگها باقی می گذارند و تارهایی را دوردرخت می تنند در صورت شدت ،درخت عاری از برگ می شود و چنین درختانی ضعیف شده،میوه ها ریخته و در صورت باقی ماندن بر روی درخت کوچک و غیر قابل استفاده می شوندو در صورت شدت حمله گاهی اوقات تغذی لاروها از میوه ها مشاهده می شود.
سموم مورد استفاده علیه این آفت مالایتون(2در هزار)،دیازینون(1در هزار)زولون(5/1 در هزار)که زمان استفاده از این سموم پس از متورم شدن جوانه ها و قبل از باز شدن گلهاست.
3)کرم سفید ریشه:سوسکی با رنگ سوسکی با رنگ قهوه ای و در سطح بالپوشها لکه های سفید متعددی جلب توجه می کند.این آفت در بیشتر استانها دیده شده و به گیاهان مختلف از جمله سیب ،به،زردآلو،آلو،حمله ور می شود.اغلب از ریشه ها تغذیه کرده و باعث خشک شدن گیاه می شود.
روشهای مبارزه با این آفت عبارتند از 1)شخم عمیق2)از بین بردن علفهای هرز3)روش شیمیایی که در اینجا 4 تا 5 گرم پودر دمازینون را در هر متر مربع خاک می باشند که پس از پاشش آبیاری صورت می گیرد که معمولا این کار در اوائل بهار و اوائل تابستان صورت می گیرد.
4)سوسک شاخه بلند رزاسه:حشره به رنگ تیره ،شاخکها درازتر از طول بدن ،این آفت در بیشتر استانها دیده شده و به سیب،گلابی،به ،گیلاس،هلو،زردآلو،بادام حمله می کند.لاروهای این آفت با حرکت در داخل چوب سبب قطع شاخه های چند ساله و تنه های بسیار جوان می شوند.در این شاخه ها لاروسوراخی ایجاد کرده و فضولات خود را که به صورت خاک اره می باشد به بیرون می ریزد این آفت به درختانی بیشتر حمله می کند که جوان هستند.با توجه به اینکه آفت مزبور اغلب به درختان تشنه ،کم آب و ضعیف حمله می کند لذا با افزایش رطوبت خاک با آبیاری های منظم و نیز دادن کودهای حیوانی و شیمیایی مناسب می توان تا حدود زیادی درختان میزبان را حمله آن در امان نگه داشت.همچنین با قطع و شوزاندن شاخه های آلوده می توان جمعیت آفت را کاهش داد.برای سمپاشی این آفت اولین سمپاشی در اول تیرماه انجام و برای کسب نتیجه موفقیت آمیز دومین سمپاشی به فاصله 15-10 روز بعد تکرار می گردد برای سمپاشی بایستی از سموم نفوذی قوی نظیر گوزانتیون استفاده نمود.
5)سرخرطومی سیب:این آفت دارای خرطوم می باشد رنگ عمومی بدن قهوه ای و توسط موهای نرم و ریز به رنگ سفید مایل به زرد پوشیده شده است.میزبان اصلی سیب ولی روی گلابی هم دیده شده است.لارو با تغذیه از محتویات داخل گل آن را خالی کرده و در ناحیه تخمدان مستقر می شود این حشره قبل از تخمگذاری تا حدودی نیز از جوانه،برگ و گلهای کاملا بسته و حتی شاخه های بسیار کوچک حامل جوانه های گل و برگ تغذیه می کند. در سالهای طغیان شدید آفت مناسب ترین زمان سمپاشی هنگام ظهور حشرات کامل و فعالیت تغذیه ای آنها که مصادف با تورم جوانه ها است می باشد برای مبارزه شیمیایی می توان از سموم دیازینون (1 در هزار)و زولون(5/1 در هزار)استفاده کرد در واقع سمپاشی در مرحله غنچه قبل از باز شدن گلها صورت می گیرد.
6)شته مویی سیب: بدن این شته پوسیده از ترشحات مویی ،سفیر رنگ،پنبه ای می باشد.در بیشتر استانها دیده شده است.میزبان اصلی درخت سیب است ملی به ندرت روی گلابی هم دیده می شود. این آفت روی تنه،شاخه،طوقه و ریشه درخت سیب استقرار یافته و در اثر تغذیه از گیاه و ترشح مواد بزاقی قسمتهای مورد حمله تغییر شکل یافته و متورم می شود.این محلهای متورم به تدریج ترک برداشته و شکاف طولی و عرضی ایجاد می شود.شاخه های موجود در در قسمت بالایی محل خسارت دیده خشکیده و این خشکیدگی به تدریج تمام درخت را فرا می گیرد.در صورت له شدن بدن شته مایع قرمز رنگی خارج می شود. در صورت وجود آفت می توان سمپاشی را شروع کرد که از سموم دیازینون(1 در هزار)متاسیستوکس(1در هزار)استفاده کرد.
بیماریهای سیب:
1)سفیدک سطحی سیب:هر کجا که سیب کشت می شود این بیماری نیز وجود دارد . علائم سفیدک سطحی روی برگها به صورت لکه های خاکستری تا سفید ظاهر می شود و برگهای جوان دچار پیچیدگی شده و نهایتا خشک می شود و در اثر آلودگی شکوفه ها و گلبرگها چروکیده و کاسبرگها گوشتی و کلفت می شوند و توانایی تشکیل میوه را از دست می دهند روی سر شاخه ها منظره سفید رنگی ایجاد می شود رشد این شاخه ها متوقف می شود.حالت شبکه ای چوب پنبه در سطح میوه ها دیده می شود از روشهای مبارزه با این بیماری می توان به 1)هرس شاخه ها و سرشاخه ها 2)ارقام مقاوم مانند سیب زرد لبنانی ،(لیشنر،گلدن)3)استفاده از قارچ کش های گوگرد،کاراتان ،که زمان استفاده از آن نوبت اول هنگام تورم جوانه ها ،نوبت دوم بعد از ریزش گلبرگها و نوبت سوم بستگی به شرایط جوی دارد.
2)لکه سیاه سیب:از لحاظ اقتصادی مهمترین بیماری سیب است این بیماری در مناطقی که آب و هوای نیمه خشک دارند کمتر شایع است ولی در مناطقی که بهار خنک و مرطوبی دارند خسارت بیماری شدید بوده است.اساسا خسارت بیماری به دو صورت است
1)کاهش بازار پسندی میوه ها به سبب وجود لکه های سیاه یا تغییر شکل میوه ها
2)نابودی کامل درخت در 3-2 سال متوالی ابیدمی شدید
در ابتدای بهار قبل از باز نشدن شکوفه ها اولین جایی که آلوده می شود کاسبرگهای گل سیب است.کاسبرگها به رنگ سبز زیتونی در آمده و از این طریق میوه ها و برگهای جوان نیز آلوده می شوند .لکه ها ابتدا در سطح زیرین برگهای جوان مشاهده می شوند وبا بازتر شدن برگها هر دو سطح آنها آلوده می گردند.لکه های اولیه ،مخملی و به رنگ سبز زیتونی تا قهوه ای و با حاشیه نا مشخص می باشند. به تدریج حاشیه لکه ها واضح شده و ممکن است چند لکه به هم چسبیده و به رنگ سیاه درآیند .اگر تعداد لکه ها زیاد باشد یرگها بد شکل و پیچیده می شوند و معمولا ریزش می کنند. آلودگی دمبرگ موجب ریزش برگ قبل از تکامل آن می گردد. لکه روی میوه ها ابتدا مشابه لکه های روی برگها است بعدا قهوه ای ،سیاه و چوب پنبه ای می شوند.میوه های آسیب دیده بد شکل و پیچ خورده هستند،معمولا این میوه ها ترک می خورند و زود می ریزند .آلودگی دم میوه موجب ریزش میوه قبل از رسیدن آن می گردند.از روشهای مبارزه با این بیماری می توان به 1)شخم زمستانه و زیر خاک کردن بقایا2)پاشیدن کودهای نیتروژن دار(اوره) در پاییز روی برگهای ریخته شده در کف باغ 3)پاشیدن قارچکشهایی مانند بنومیل در آخر فصل (قبل از خزان)روی برگهای درخت یا بعد از خزان روی برگهای کف باغ 4)تنظیم فاصله درختان هنگام کاشت و هرس مرتب آنها 5)استفاده از قارچکشهایی مانند دودین(1 در هزار)،کاپتان(3 در هزار )،بنومیل (5% در هزار).حداقل سه بار سمپاشی صورت می گیرد نوبت اول از تورم جوانه ها تا قبل از باز شدن گلها،نوبت دوم بعد از ریختن گلها و نوبت سوم 10 روز بعد.
3)شانکرسیتوسبورایی سیب:بارزترین علائم این بیماری عبارتند از شانکر هایی که روی تنه و شاخه های قطور بوجود می آیند.قیل از پیدایش شانکرها ابتدا محل تغییر رنگ داده و نرم می شود سپس بافت آسیب دیده در مرکز فرو رفته و نشست می کند و حاشیه آن برجسته می شود.در اثر پیشرفت لکه ها بزرگتر و فرورفته تر می شوند و رنگ آن قهوه ای می شود و سرانجام پوست قسمت آلوده می خشکد و به دنبال آن ترکها و شکافهایی روی پوست خشکیده شانکر ایجاد می شود و پوست شانکر در مرکز شانکر زیر و پوسته می شود در صورت گسترش شانکر در تمام درخت موجب مرگ درخت می گردد و توده اسپور قارچ به صورت فتیله یا قطره از دهانه شانکر خارج می شود از روشهای مبارزه و پیشگیری می توان به 1)خذف اندامهای آلوده و بیمار2)تراشیدن شانکرو یاسمان آن 3)سمپاشی با بنومیل (7% در هزار در سه نوبت،محلول بر دو درصد(2-1 نوبت)که پاییز پس از ریزش برگها و زمستان اواخر بهار صورت می گیرد.

نظرات (60)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
سلام
وبلاگ خوبی دارید من از مطالبش خیلی استفاده کردم.
در صورت لینک وبلاگم خوشحال میشم.
چهارشنبه 3 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 12:19 ب.ظ
امتیاز: 11 3
درود
ببخشید مزاحم میشم.
درخت سیبی در منزل (مشهد) داریم که امسال با اینکه خیلی خوب میوه داده اما ناگهان در چند روز اخیر بعضی برگهایش شروع به قهوه ای شدن و چروک شدن کرده اند.
شخصی به من گفت که این یک بیماری باکتریایی است و اتشک نام دارد.ضمنا شته هم روی درخت ایجاد شده.

میخواستم بدانم چگونه این افت را مهار کنم؟

نمیدانم چگونه برایتان عکس بگذارم.
ممنونم پیشاپیش از راهنماییتان.
بدرود
دوشنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 03:04 ب.ظ
امتیاز: 16 5
پاسخ:
با سلام اگه آتشک باشه یک بیماری باکتریایی هست شما باید تو زمستون درختتونو با محلول بوردو یا سم بورد فیکس سمپاشی میکردین
با سلام . علت ریز بودن سیب وریزش و تغییر رنگ برگ ها قبل از موعد چیست؟
باتشکر
چهارشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 02:42 ب.ظ
امتیاز: 28 8
سلام
لطفا در مورد سوزنی شدن برگ درختان سیب و ایست رشد آنها. مرا راهنمای ّکنید
درضمن درختان دو الی پنج ساله اند
جمعه 2 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 11:10 ق.ظ
امتیاز: 13 4
پاسخ:
سلام کمبود روی داره
سلام کرم داخل ساقه ی درخت سیب رو چجوری از بین ببریم؟

گهگاه منجر به خشک شدن درختان میشود
پنج‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 10:18 ق.ظ
امتیاز: 17 14
سه‌شنبه 12 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 01:35 ب.ظ
امتیاز: 3 0
سلام
وبلاگتون و اطلاعاتش که فوق العاده است، راستش میخواستم کمکم کنید و چند تا منبع خوب درمورد شرایط رشد سیب و تأثیر شرایط اقلیمی و محیطی مناسب و نامناسب یا اثر گرما و سرمای شدید و اثر تگرگ و خسارتهای اونها روی سیب، به من معرفی کنید، هر چقدر که گشتم مطلب مناسبی پیدا نکردم
شنبه 23 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 01:30 ق.ظ
امتیاز: 7 4
ممنون از اطلاعاتی که گذاشتی
پنج‌شنبه 28 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 02:13 ب.ظ
امتیاز: 2 4
ba salam va khaste nabashid
har sale avayele bargdehie derekhte sib shate haii az shire daroone saghe va barg estefade mikonand
?rahe mobareze ba in shate ha chist
ba tashakkor
دوشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 02:31 ب.ظ
امتیاز: 5 3
پنج‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 06:44 ب.ظ
امتیاز: 0 3
چهارشنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 02:30 ب.ظ
امتیاز: 2 3
با عرض سلام و خسته نباشید
باغ سیبی دارییم واقع در آذر بایجان غربی شهرستان مهاباد،حدود 10 سال از کاشتن آن می گذرد اما هنوز ثمره و میوه ی خود را نداده است هرسالشکوف می زند اما بعد ریزش میکند لازم به ذکر است که این درخته دارای برگ و شاخه های غراوان می باشند و همچنین ارتفاع آنها خیلی زیاد است(دراصل خود درختان قوی هستند ولی میوه نمی دهند)
راه چاره چیست؟
با تشکر
یکشنبه 4 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 07:49 ب.ظ
امتیاز: 8 4
پاسخ:
کلا درخت سیب دیر بار میده من خودم سال 81کاشتم تازهامسال محصول داده درختاتونو به روش لیدری هرس کنید برگشم بدید آزملیش شاید نسبت اوره به هیدرات کربن زیاد باشه
سلام درخت سیبی تومنزل داریم بعضی ازشاخه هاش خشک میشند وقتی قطع می کنیم داخلش کلا پودر شده ایا این علائم سوسک سرشاخه خواره برای مبارزه بااین افت به چه روشی عمل کنیم ازراهنماییتون ممنون میشم باتشکرفاطمه ازخراسان جنوبی
پنج‌شنبه 16 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 09:12 ق.ظ
امتیاز: 9 7
پاسخ:
سلام کرم ساقه خوار هست شاخه های خشک شدرو از ده سانتیمتر پایین تر ببرید آبیاری درخت رو هم بیشتر کنید
باسلام
باغ سیب خیلی خوبی دارم محصول دهی خوبی هم دارد اما همیشه چند هفته به رسیدنه سیب ها ریزش سیبها شروع میشود و نزدیک 40% از محصولم از بین میرود زیرا سیبی که به زمین میافتد لک میشود و نارس است لذا قابل فروش نیست
لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید که با مشکل ریزش سیبهایم چه کنم
با کمال سپاس
پنج‌شنبه 23 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 12:11 ق.ظ
امتیاز: 11 4
پاسخ:
کود های ماکرو و میکرو استفاده کردید به نظر میرسه درختا با کمبود یکی از عناصر مواجه هستند پیشنهاد میکنم هم خاک و هم برگ درختا رو بدید آزمایش تا کمبوداش مشخص بشه البته کرم سیب هم باعث ریزش میوه ها میشه
بسیار عالی
متشکریم از مطالب ارزنده
شنبه 25 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 05:23 ب.ظ
امتیاز: 4 1
با سلام وتشکر از مطالب خوب و ارزنده شما.باغ سیب ۱۵ساله یی دارم که هر سال محصولش قابل توجه و مرغوب بود(سیب رد گلدن،رد دلیشس). امسال یک سوم از درختان باغ دچار مشکل شده.درخت پر بار است اما سیب ان بسیار ریز مانده . هیچ علایم ظاهری هم وجود ندارد.حتی یکی از درختها را هم از ریشه بررسی کردیم و هیچ مورد خاصی در ریشه هم مشاهده نشد. بزرگواری بفرمایید در این مورد بنده را راهنمایی بفرمایید .با سپاس
دوشنبه 31 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 11:27 ق.ظ
امتیاز: 5 0
پاسخ:
سلام این جور مواقع معمولا برگ درختو میدن آزمایش کمبوداش مشخص میشه
چهارشنبه 21 آبان‌ماه سال 1393 ساعت 07:16 ب.ظ
امتیاز: 1 1
سلام خسته نباشید...
1-برا مبارزه با کرم سیب چه زمانی بایدسمپاشی صورت بگیره ودرچند نوبت؟؟
2-باغ سیبی داریم که امسال میوه هاش درشت شده ومحصولش کم،راه حل مشکل چیه؟؟
مطالب هم عالیه ممنون..
شنبه 8 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 04:53 ب.ظ
امتیاز: 6 3
پاسخ:
سلام بهترین زمان سمپاشی زمانی هست که گلهای سیب میریزن و میوه به اندازه یه نخود هست البته با اداره کشاورزی محلتون هماهنگ کنید تا زمان دقیق رو بهتون بگن
باسلام وخسته نباشید امروزه سیب بعضی مناطق مثل سپیدان فارس لکه مثل موم و دونه ای روی پیدا شده که بازار پسند نیست و سالانه باغداران متحمل ضرر و زیان فراوانی خواهند شد لطفا راهنمایی بفرمایید
چهارشنبه 15 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 01:48 ب.ظ
امتیاز: 3 2
پاسخ:
سلام فکر میکنم در قسمت بیماری های درختان میوه توضیح داده باشم
باسلام وخسته نباشیدخدمت شماوتشکراززحمات شما.سوالی داشتم لطفا راهنمایی بفرمایید. دو نهال سیب درباغچه منزل داریم سه ساله تابستان 93 تعدادی محصول دادند .سیب سرخ ودرشت باطعم ملس وآب دارولی متاسفانه قبل از رسیدن کامل ازدرخت میافتادند مشکل چیست؟لطفاراهنمایی بفرمایید.باسپاس فراوان.
جمعه 15 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 11:52 ب.ظ
امتیاز: 3 3
پاسخ:
سلام شاید کرم توی میوه ها هست
خوب بود
پنج‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 12:54 ب.ظ
امتیاز: 1 0
با عرض سلام وخسته نباشید :
آیا محلول بوردو را میتوانیم با ابر یا دستمالی فقط به قسمت پایه درختان سیب بمالیم یا باید سمپاشی صورت بگیرد؟؟؟
باتشکر و سپاس فراوان
یکشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 12:06 ب.ظ
امتیاز: 3 0
پاسخ:
سلام بله میشه رویه ساقه هم مالید
با سلام
باغی داریم در مشهد که برگ های درخت سیب آن مثل توضیحات آفت شماره 2 شده شما گفتید قبل از باز شدن گلها باید سمپاشی شود می خواستم ببینم الان که از آن زمان گذشته دیگر نمی توان کاری کرد
با تشکر
شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 11:08 ق.ظ
امتیاز: 0 2
پاسخ:
سلام شما همین الانم میتونید سمپاشی کنید چون سموم حشره کش به غیر از موقع گلدهی همیشه میشه استفاده کرد البته پیشنهاد میکنم با یه مشاور از منطقه خودتون مشورت کنید
سلام با آرزوی سلامتی باغی داریم مختلط از سیب سفید وقرمز امابرگهای سیب قرمز به صورت سوزنیو نازک در آمده است علت چیه.ممنون از اطلاعات خوبتون
یکشنبه 28 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 07:18 ق.ظ
امتیاز: 3 0
پاسخ:
عکس ارسال میکردید بهتر میشد پاسخ داد احتمالا کمبود آهن داره
سلام واقعا از مدیر وب تشکر و سپاس بی پایان میکنم
مطالب عالی بودن
ولی در مورد افت کنه چیزی نگفته بودید
یکشنبه 28 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 03:59 ب.ظ
امتیاز: 2 3
سلام 150درخت سیب دارم سرشاخها به شکل پودری سفیدی میشودو بعدبرگهاپودری چروک وخشک میشود چه اقدامی وکی انجام دهم
چهارشنبه 29 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 09:57 ق.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام یه قارچ کش بهش بزنید
سلام با عرض خسته نباشید لطفا در مورد موضوع ثبت شده در ادامه مطلب اگر اطلاعات وجود داشته باشید سپاسگزار خواهم بود باغ سیب زمان کاشت 12فر وردین سال 92تعداد 250 سیب قرمز از نوع نهال هسته خریداری شده از مرکز رویان ارومیه با پیوند، و250 نهال بدون پیوند که در 10 تیر همان سال با پیوند سیب سفید که در اسفند92 در گودال کاشته شده ولی از سال جاری به انداز 5الی 10 سانتیمتر از محل پیوند ومنطقه ی که بیرون خاک قرار دارد طاول زده ورنگ سیاه به خود می گیرد وکل درخت خشک می شود با تشکر از مساعدت و زحمات شما عزیزان
پنج‌شنبه 7 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 09:18 ق.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام احتمالا قارچی شده چون ساقه نهال تو دو سه ساله غول خیلی به قارچ حساس هست
سلام
ما حدود 350 درخت زردالو کاشتیم و امسال رشد خوبی داشتن ولی بعضی از انها دچار بیماری شدن بدین صورت که صمغ از تنه درخت بیرون میزد و برگ درخت شل میشد مثل اینکه کم اب باشه
میخواستم که خواهشا منو راهنمایی کنید که چطور با این قارچ مبارزه کنم
درضمن خاک محل درخت کاری تقریبا اهکی هست
سه‌شنبه 10 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 05:37 ب.ظ
امتیاز: 2 2
پاسخ:
سلام عزیز این قارچ نیست ما خودمون باغ زردالو داریم کرم سفید ریشه هست دلیلش هم کم آبی هست پای درختو تشتک کنید ۲۰ لیتر آب با سم دیازینون یا اتیون به نسبت مخلوط کنید بریزید پای درخت من دوتا از درختام در آستانه خشک شدگی بود با همین روش برش گردوندم اگرم که فکر میکنی قارچ باشه یه کم محلول بوردو یا سم بوردفیکس بزن به ساقه درخت هیچ ضرری هم نداره موفق باشید
عزیز من باغدار دربندی درگز م 5000 تن سیب درختی این منطقه دارد هیچکدام از این بیمارهایی که گفتین در منطقه ما نیست سالانه میلیونها تومان بابت سمپاشی موارد زیر می پردازیم . لکه سیاه و تارعنکبوت و کنه قرمز و کرم خراط و ...
سه‌شنبه 29 دی‌ماه سال 1394 ساعت 12:10 ب.ظ
امتیاز: 3 2
سلام خسته نباشیددوست عزیزبرای جلوگیریی ازافت گرفتن تنه درخت سیب چکارکنیم واون محلولی که به تنه میزنن میشودبه شاخه های ضخیم هم زدممنون ومتشکدم
شنبه 8 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 11:02 ب.ظ
امتیاز: 0 3
پاسخ:
سلام بله میشه
ضمن تشکر از مطالب جالبتون
اگر در شبکه تلگرام یک گروه تشکیل می دادید خیلی عالی می شد
سه‌شنبه 18 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 11:22 ق.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام راستش من خودم اهل شبکه های اجتماعی نیستم سوالی داشتید همینجا در خدمتم
باسلام درخت سیب قرمزی داریم از روی خاک کرمی وارد تنه شده ونمیدانیم چه کنیم اهسته اهسته تنه را می خورد وفضولات را دفع میکندلطفا راهنمایی بفرمایید
سه‌شنبه 18 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 11:24 ق.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
مخلوطی از اب و سم درست کنید بافشار سرنگ بفرستید داخل تنه درخت
ممکنه یه عکس از شانکر سیب بزارید درختان سیبب من هم مریض شده اند و یا اگر اجازه بدهید منم عکسی بفرستم بگید مشکلشون چیه
چهارشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 09:17 ب.ظ
امتیاز: 2 1
پاسخ:
سلام بفرستید به ایمیلم baghbani.novin@gmail.com
باسلام از سایت خوبتون درختان سیب سفید ما سر شاخه هاش سفیدک گرفتن نمیدونم چیکار کنم چون تعدادش زیاده نشد با هرس کردن از بین ببرم لطفا راهنمایی کنین ممنون.
چهارشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 12:21 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام از قارچ کش ها مثل کاپیتان استفاده کنید
سلام . درختان سیب وگلابی برگها شبیه کمبود آهن شدید زرد شده و بعضی از درختان کاملا خشکیده اند و پایداری درخت کم است وبا تکان دادن تنه در درختان الوده لقی درختان مشخص است اگر بیماری قارچی است می توانیم کل باغ را طی ابیاری وقارچ کشها ضدعفونی کنیم.با تشکر از راهنمایی شما
یکشنبه 16 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 01:18 ب.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
سلام یه بنومیل یا کاپتان بدید به آب ابیاری
تشکر از معلومات جالب شما من درحدود 500 درخت سیب دارم امسال خلی میوه دارن اما یکجور لکه هی قهوی روی میوها مانند جال تشکیل شده و درشت شون ساخت فعلن اندازه میوها به اندازه یک گیردو شده اند آیا میتوانم کنترول شان کنم اگر بلی پس چطور امید وارم جوابم رو درایمل بنده ارسال نماید ممنون شما شاید از اثر سفیدک باشد
دوشنبه 31 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 09:33 ق.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام یه نوع قارچ هست
با سلام و تشکر، لطفا" مرا راهنمایی کنید
باغ سیبی داریم در شهر میاندوآب جنوب استان آذربایجانغربی که امسال تاکنون هیچگونه سم پاشی نشده. فقط تعطیلات نوروزی هرسکاری شده است. ضمنا" درختهای آن 25 الی 35 ساله می باشند. لطفا" راهنمایی کنید که الان چه سمی و به چه میزان و کی سمپاشی کنیم. بسیار ممنون
سه‌شنبه 8 تیر‌ماه سال 1395 ساعت 09:05 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام اگه مشکلی نداره الان دیگه هیچی باید بزارید انشا الله در پاییز کار کود دهی و محلول پاشب رو شروع کنید
با سلام راحع به بیماری لکه هایه سیب سوالی داشتم چه راهی پیشنهاد میکنید برا درمانش؟
شنبه 12 تیر‌ماه سال 1395 ساعت 10:44 ب.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
سلام این یک نوعذقارچ هست از قبل از متورم شدن جوانه ها باید سمپاشی کنید البته باید چند نوبت تکرار کنید معمولا قبلراز متورم شدن جوانهدها قبل از باز شدن گلها بعد از ریزش گلبرگها و یه نوبت هم ۱۵ روز بعد از ریزش گلها سمپاشیذمیکنن
سلام،باغ سیبی داریم که متاسفانه لکه سیاه روی سیب ها افتاده،ممکنه دارویی وجود داشته باشه که لکه رو از روی سیب پاک کنه و پودر کنه بریزه؟ممنون،خیلی نیاز به پاسختون دارم
جمعه 18 تیر‌ماه سال 1395 ساعت 11:03 ب.ظ
امتیاز: 1 3
پاسخ:
سلام نه باید پیشگیری میکردید
باسلام .باغ سیبی دارییم که برگهاش انگار خاک گرفتن ویه نوع حشره زرد رنگ روی برگها مشاهده میشه ممنون میشم راهنمایی کنید چه نوع سمی استفاده کنیم باتشکر فراوان
پنج‌شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 12:26 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام دوستان ببخشید من چند روز نبودم نتپنستم جپاب سوالاتونو بدم یه سم دیازینون و یه قارچ کش کاپتان بهش بزنید
سلام. خداقوت. تمام سوال و جوابهارو خوندم که شاید جواب سوالمو پیدا کنم و مزاحم شما نشم اما نبود، یه باغچه کوچک توی تهران دارم. زمستان گذشته یه نهال درخت سیب خریدم و به باغچه م اضافه کردم، کود مایع و اوره و ریزمغزی هم هر ماه به باغچه ها میدم و آبیاری هم منظم هست اما سر برگهای سیب (و بعضی از انگورها) شروع به خشک شدن کرده، مشکل چیه بنظر شما?
یکشنبه 17 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 07:53 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام سال اول که کود اوره و ریز مغذی نمیخاد احتمالا قارچ باید باشه یه عکس از خود درختا و یه عکسم از زمین پای درختا برام بفرستید baghbani.novin@gmail.com
سلام خسته نباشید. مدتیه که پشت برگ های درخت سیب حیاطمون نقطه های زیاد سیاه رنگی زده و رنگ برگ های درخت سیب کمرنگ شده. یکجا گفته بود این نوعی قارچه.برای درمانش چه کار باید کرد؟ با تشکر
یکشنبه 14 شهریور‌ماه سال 1395 ساعت 01:26 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام یه سم قارچ کش بهش بزنید مثل بوردو فیکس که از همش ارزونتره
سلام وخسته نباشید از مطالبتون یک باغ سیبی دارم که سیب های سفیدرو سیبا لکه هی قهوای رورشون افتاده که باعث گنیدگی سیبا رو درخت میشه ما خودمون فک می کنیم بر اثر پاشیدن اب رو درختا باشه
شنبه 3 مهر‌ماه سال 1395 ساعت 11:56 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام یک نوع بیملریه قارچیه از قارچ کش ها استفاده کنید
سلام .
من از این مطالب خیلی استفاده کردم اما میخواهم بیشتر معلومات ارئه نماید بهتر است . با تصاویر خوبتر
چهارشنبه 5 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 08:52 ق.ظ
امتیاز: 0 0
سلام چند تا درخت سیب مارلینگ داریم که موقعی که میخوان برسن قسمت بالای میوه که به شاخه وصله ترک عمیقی میخوره و باعث خرابی میوه پس از چیدن ونامرغوبی میشه لطفا راهنمایی کنید
پنج‌شنبه 6 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 12:01 ق.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
سلام احامالا کمبود کلسیم باشه
سلام یک باغ سیب دارم ۳۵ ساله از نژاد شمیرانی محصول زیاد میده اما کوچک هست سایز سیب ها برای افزایش وزن سیب چکار میشه کرد.دردمند میشه این درختان با سن تبدیل به گلابی با پیوند کرد .سپاسگزار از راهنمایی خوب شما.
جمعه 7 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 08:08 ق.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
سلام معمولا درختایی که زیاد بار میدن میوه هاش کوچیکه بارشو تعدیل کنید کود دهی هم یادتون نره پیوند میشه زد اما با این سن دیگهدجواب نمیده
باسلام.باغ‌سیب‌دارم.تعدادی‌درختام‌ازسرشاخه‌‌خشک‌شده‌واعلان‌به‌تنه‌درخت‌رسیده.ووقتی‌میبرم‌از.
محل‌بریده‌شده‌شیره‌میدهد‌.چه‌باید‌کرد‌.باتشکر
یکشنبه 30 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 02:12 ب.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
سلام احتمالا بیماریه قارچی باشه عکسشو برام ایمیل کنید
سلام خسه نباشید من یک درخت سیب داخل حیاط خونمون دارم الان که نگاه میکنم میبینم تنه درخت پر از شپشک شده الان که زمستونه چه کار میتونم انجام بدم اگه راهکار دارید ارایه بدید ممنون
سه‌شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 05:05 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام الان که هیچی اما بغد از عید توی اردیبهشت هر روز بهش سر بزنید ببینید چه موقع شپشک ها میان بیرون از اون روز یک هفته وقت داری با سم اتیون سم پلشی کنید
با سلام
درختان سیب ما موقعی که میوه می دهند، یه نوع موجود روی میوه میشینه و یه حالت تو رفتگی روی سیب ایجاد می کنه، البته جاهای اکثر قسمتهای میوه رو میگیره که اصلاً میوه پیدا نیست. از این موجود روی تنه درخت هم وجود دارد. شایان ذکر است که این حشره زنده یا مرده در حال حاضر در زمستان و اوایل بهار هم روی تنه ی درخت موجود می باشد. لطفاً راهنمایی بفرمائید.
شنبه 12 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 09:12 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلتم عکسشو برام ایمیل کنید
باسلام بنده یک هکتار باغ سیب دارم در ارومیه می خواستم بدانم که زیر و وسط درختان شخم بزنیم بهتر یا نه درضمن بافت خاک سفت است باتشکر
دوشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 11:22 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام شخم نزنید یا بیل زنی کنید یا کولتیواتور
1 2 >>