X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

بزرگترین مرجع باغبانی و زراعت در ایران

آماده سازی زمین برای احداث باغ

احداث باغ میوه

احداث یک باغ میوه نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است که معمولا بسته به نوع میوه و رقم کشت شده، حداقل سه سال طول می کشد تا اولین محصول تجاری برداشت گردد و به مدت 15 تا 30 سال می توان تولید محصول اقتصادی نمود. معمولا بهتر است یک باغ تجاری کمتر از دو هکتار احداث نگردد و نبایستی بیش از شش هکتار از یک باغ زیر کشت یک واریته میوه رود.

عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا و شرایط آب و هوایی

اولین گام در احداث باغ میوه توجه به عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا و شرایط آب و هوایی منطقه مورد نظر می باشد. مناطق مختلف کشت درختان میوه به سه گروه مناطق معتدله، مناطق نیمه گرمسیری و مناطق گرمسیری طبقه بندی می شوند.

1-     مناطق معتدله در عرض های جغرافیایی 30 تا 50 درجه شمالی-جنوبی قرار دارند و سرمای زیر صفر (یخبندان) در این مناطق در زمستان به کرات اتفاق می افتد.

2-      مناطق نیمه گرمسیری در عرض های جغرافیایی 27 تا 40 درجه شمالی-جنوبی قرار دارند و سرمای زیر صفر (یخبندان) در این مناطق در زمستان برخی اوقات اتفاق می افتد.

3-     مناطق گرمسیری در عرض های جغرافیایی 23 تا 27 درجه شمالی-جنوبی قرار دارند و سرمای زیر صفر (یخبندان) در این مناطق در زمستان به ندرت اتفاق می افتد.

معمولا درختان میوه مناطق معتدله در ارتفاعات مناطق نیمه گرمسیری و درختان میوه نیمه گرمسیری در مناطق پست تر مناطق معتدله به راحتی کشت و پرورش می یابند. درختان میوه نیمه گرمسیری مانند انار، انجیر، زیتون و خرمالو به خوبی در مناطق معتدله گرم کشت می شوند. یا درختان میوه مرکبات و خرما در هر دو منطقه نیمه گرمسیری و گرمسیری پرورش داده می شوند.

گاهی ایجاد مرز برای کشت درختان میوه در یک منطقه خاص بی مفهوم است. مثلا امروزه با تلاش های اصلاحی که در مراکز معتبر اصلاح درختان میوه در دنیا صورت می گیرد تنوع ارقام اصلاح شده به گونه ای است که در مناطق مختلف دنیا با شرایط آب و هوایی کاملا متفاوت می توان ارقام مشخصی از درختان میوه را بصورت تجاری پرورش داد.  مثلا سیب که با تنوع فوق العاده ایجاد شده و هدفمند، تقریبا در بیشتر کشورهای دنیا و در بیشتر شرایط آب و هوایی قابل کشت و کار است.

یک از نکات مهم در احداث باغ میوه توجه به نیاز سرمایی درختان میوه است که بسته به نوع میوه و نوع رقم مورد کشت متفاوت می باشد. در صورتی که نیاز سرمایی درخت تامین نشود مشکلات مختلفی در رشد رویشی و زایشی آن اتفاق می افتد. علاوه بر نیاز سرمایی، درختان میوه برای تولید محصول کافی و با کیفیت نیازمند نیاز گرمایی مناسب نیز می باشند که هر درخت میوه و هر رقم نیاز گرمایی مخصوص به خود دارد.

سرمای شدید در اواخر زمستان و سرمای دیررس بهاره به ترتیب باعث آسیب به درختان، گل ها و میوه های کوچک می شوند که در این حالت بایستی از ارقام اصلاح شده مقاوم به سرما و ارقام دیرگل استفاده نمود. دمای بالای بهار و تابستان نیز ممکن است باعث آفتاب سوختگی میوه، شاخه و برگ ها شود که در این مناطق بایستی به سیستم کشت درختان و نوع رقم کشت شده دقت کافی مبذول داشت.  

تگرگ در اوایل بهار می تواند باعث خسارت شدید به گل ها و میوه های کوچک شود که در هنگام احداث باغ بایستی مدنظر قرار گیرد.

درختان میوه بایستی در منطقه ای کشت شوند که طی فصل رشد، روزانه شش ساعت یا بیشتر نور کامل آفتاب دریافت نمایند. برای تولید حداکثر محصول درختان میوه نیازمند خاک های عمیق (حداقل یک متر) با زهکشی مناسب هستند. در صورتی که سیستم آبیاری مناسب باشد می توان در خاک های با عمق حدود 50 سانیمتر هم درختان میوه را کشت نمود. در صورتی که لایه سخت در عمق 50 تا 60 سانتیمتری خاک وجود داشته باشد بایستی به منظور زهکشی و رشد ریشه این لایه سخت شکسته شود. در صورتی که در منطقه وزش بادهای خیلی شدید وجود دارد بایستی از برخی درختان بادشکن هم هنگام احداث باغ استفاده نمود.

تهیه زمین کشت

یکی از مهمترین عملیات آماده سازی زمین، تسطیح زمین می باشد. عملیات تسطیح کشت منظم درختان میوه را فراهم می نماید. در صورتی که زمین سفت باشد بایستی عملیات شخم بصورت عمیق در آن انجام گیرد چرا که رشد ریشه در خاک های سفت و متراکم به سختی صورت می گیرد. در خاک هایی که به شدت شنی، رسی، آهکی، شور، سدیمی و یا شور- سدیمی می باشند عملیات اصلاح خاک الزامی است.

سیستم های کشت درختان میوه

درختان میوه به سیستم های مختلفی مانند مربعی، مستطیلی، مثلتی، پرچینی و داربستی کشت می شوند.

سیستم کشت مربعی

در این سیستم فاصله کشت درختان روی ردیف ها با فاصله بین ردیف ها مساوی است. بنابراین هم خطوط شرقی-غربی و هم خطوط شمال-جنوبی را در باغ می توان مشاهده نمود. در این سیستم درختان میوه در هنگام صبح و بعد از ظهر بیشترین سایه اندازی را بر هم دارند. به همین دلیل این سیستم کشت در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری سیستم مناسبی است ولی در مناطق معتدله و مناطقی که روزهای ابری زیاد دارند کاربرد چندانی ندارد. هر چند حرکت ماشین آلات کشاورزی در هر دو جهت شمال-جنوبی و شرقی-غربی به راحتی انجام می گیرد اما تعداد درخت در هکتار در این سیستم کشت کمتر از سیستم مستطیلی است. با این حال سیستم کشت مربعی در بسیاری از نقاط دنیا مرسوم بوده و در احداث باغ های تجاری در مقیاس وسیع مدنظر قرار می گیرد.

سیستم کشت مستطیلی

در این سیستم کشت فواصل درختان بین ردیف ها بیشتر از فواصل درختان روی ردیف ها می باشد. در این روش کشت، درختان کمترین سایه اندازی را بر هم دارند. این سیستم در مناطق معتدله و سردسیری کاملا توصیه می شود. جهت کشت درختان در سیستم مستطیلی شمال-جنوبی است و حرکت ماشین آلات کشاورزی نیز در این جهت انجام می گیرد. تعداد درخت در هکتار در سیستم کشت مستطیلی بیشتر از مربعی است. این سیستم به عنوان یکی از بهترین سیستم های کشت درختان میوه در دنیا شناخته شده است.

لازم به ذکر است که برای مقایسه دو سیستم کشت مربعی و مستطیلی از نظر سایه اندازی بایستی میزان زمین اختصاص یافته به دو سیستم یکسان باشد مثلا سیستم مربعی با فواصل 6×6 متر (36 متر مربع) معادل سیستم مستطیلی با فواصل 9×4 متر یا 8×5/4 متر است که در این حالت سایه اندازی در سیستم مربعی بیشتر از سیستم مستطیلی می باشد.

در مورد تعداد درخت قابل کشت در هر هکتار نیز بایستی توجه کرد که در حالت استاندارد معمولا فواصل بین ردیف های کشت درختان میوه معمولا 6 متر در نطر گرفته می شود. عرض 6 متر برای عبور راحت ماشین آلات کشاورزی مختلف در نطر گرفته می شود. حال اگر فاصله بین ردیف ها 6 متر باشد در سیستم مربعی فواصل کشت الزاما 6×6  متر و در سیستم مستطیلی 6×4، 6×5 یا 6×5/4  متر خواهد بود که مشخص می شود تعداد درخت در هکتار در سیستم مربعی کمتر از سیستم مستطیلی خواهد بود. لازم به ذکر است که فواصل کشت در درختان پاکوتاه به 2 تا 3 متر نیز می رسد که مربوط به کشت های بسیار متراکم است.  

سیستم کشت مثلثی، شش ضلعی یا لوزی

اصل این سیستم بر اساس مثلث متساوی الاضلاع است. به سیستم کشت مثلثی، سیستم شش ضلعی و سیستم لوزی هم می گویند. در این روش تعداد درخت در واحد سطح حدود 15 درصد بیشتر از سیستم مربعی است. این سیستم به منظور حداکثر بهره وری از سطح زمین به خصوص در خاک های بسیار حاصلخیز انجام می گیرد. در این سیستم عبور ماشین آلات در سه جهت مختلف امکان پذیر است. 

سیستم کشت Quincunx

این سیستم کشت همانند سیستم مربعی است با این تقاوت که در مرکز مربع نیز یک درخت کاشته می شود.  این درختان موقتی بوده و به آنها درختان پرکننده (Filler) نیز می گویند. از مهمترین ویژگی های درختان پرکننده این است که معمولا زودبارده بوده و نبایستی با درخت اصلی برای جذب آب و مواد غذایی رقابت کنند. این درختان تا رسیدن سن درختان اصلی به باردهی تجاری در باغ باقی می مانند.

برخی از سیستم های کشت درختان میوه

شکل بالا: برخی از سیستم های کشت درختان میوه

 

سیستم کشت روی خطوط تراس (کنتور)

در زمین های با شیب تند، بایستی کشت درختان میوه روی خطوط تراس (کنتور) انجام گیرد بنابراین تراس بندی زمین ضروری است. جهت تراس ها بایستی عمود بر شیب زمین باشد. در شیب های تند عرض تراس ها کم و در شیب های ملایم عرض تراس ها بیشتر در نظر گرفته می شود. بطور کلی برای احداث باغ میوه شیب زمین نبایستی بیشتر از 15 درصد باشد.

تهیه نهال

هر نهالی مناسب کشت در زمین اصلی نیست. بسیاری از باغداران پس از کشت نهال در سال بعد مجبور به واکاری می شوند که به نوعی از دست دادن زمان و سرمایه محسوب می شود. یک نهال استاندارد بایستی ویژگی های خاصی داشته باشد. برای دریافت اطلاعات کامل در زمینه تهیه نهال مناسب و استاندارد اینجا کلیک کنید.

  نهال استاندارد میوه برای کشت در زمین اصلی    

شکل بالا: نهال استاندارد برای کاشت در زمین اصلی

 

زمان کشت نهال و نحوه کشت

اگرچه می توان درختان میوه را در هر فصلی از سال کشت نمود اما معمولا نهال ها بصورت ریشه لخت در فصل خواب در زمستان تهیه می شوند. نهال های تهیه شده بلافاصله کشت می شوند اما اگر زمین برای کشت نهال آماده نباشد می توان ریشه نهال ها را با خاک، خاک اره یا کمپوست مرطوب پوشاند. کشت نهال معمولا اواسط تا اواخر زمستان انجام می گیرد اما تا اوایل بهار نیز می توان عملیات کاشت نهال را انجام داد. کشت پاییزه نهال نیز معمولا از اواخر تابستان تا اوایل پاییز در مناطقی انجام می گیرد که سرمای زودرس پاییزه نداشته باشند. کشت پاییزه سبب جلو افتادن رشد نهال در سال بعد می شود. بهترین قطر نهال برای کشت 12 تا 16 میلیمتر می باشد.

تهیه گودال (چاله) کشت

عرض و عمق گودال کشت بستگی به اندازه ریشه نهال و نوع خاک دارد. در صورتی که خاک زمین از نظر بافت متوسط باشد معمولا عمق گودال کمی بیشتر از طول ریشه و عرض گودال حداقل دو برابر محیط ریشه نهال درنظر گرفته می شود. اگر خاک سفت و متراکم باشد عمق گودال کشت را بیشتر در نظر می گیرند. به هر حال اگر عمق و عرض گودال خیلی زیاد در نظر گرفته شود نهال پس از آبیاری نشست زیادی خواهد داشت. در صورتی که طوقه نهال در خاک فرو رود احتمال پوسیدگی آن و آلودگی به بیماری های قارچی افزایش می یابد.

محل پیوند بایستی 5 تا 8 سانتیمتر بالاتر از خاک قرار گیرد. از اضافه کردن کودهای شیمیایی و یا دامی به داخل گودال کشت بایستی پرهیز نمود چراکه ممکن است سبب سوختگی ریشه های جوان نهال ها گردد. استفاده از مقدار کمی کود گاوی کاملا پوسیده بصورت مخلوط با خاک در کف گودال در برخی خاک ها قابل توصیه است.

هنگام کشت نهال قرار دادن یک قیم در کنار نهال ضروری است. معمولا این قیم حداکثر  2 متر طول داشته و سطح مقطع آن می تواند مربع، مستطیل و یا دایره باشد. حدود 50 سانتیمتر از قیم داخل زمین قرار می گیرد. برای درختان پاکوتاه و یا نیمه پاکوتاه طول قیم معمولا کمتر از 2 متر می باشد. پس از کشت نهال بایستی خاک کافی در گودال ریخته و سپس آن را توسط پا یا بوسیله پشت بیل متراکم کرد. سپس نهال را بوسیله بست های لاستیکی یا پلاستیکی به قیم متصل می کنند.  

گاهی اوقات برای جلوگیری از آسیب تنه نهال توسط برخی جوندگان از یکسری تیوب های پلاستیکی دکمه دار استفاده می کنند که معمولا رنگ روشن داشته و در صورتی که جنس آنها مناسب باشد می تواند در سال اول کشت نقش قیم را نیز ایفا نماید.

بلافاصله آبیاری نهال کشت شده بایستی انجام گیرد. تا 2 ماه اول پس از کشت بسته به منطقه معمولا هر 3 تا 6 روز یکبار نهال را آبیاری می کنند تا خاک نهال خشک نشود. پس از استقرار کامل نهال در خاک می توان دور آبیاری نهال را طولانی تر نمود.

   

نحوه کشت نهال درخت میوه در زمین اصلی      استفاده از تیوب های پلاستیکی در هنگام کشت نهال میوه      

شکل بالا: سمت راست: مراحل مختلف کشت نهال میوه در زمین اصلی. سمت چپ: استفاده ار تیوب های پلاستیکی هنگام کشت نهال.

منبع:allfruits.ir

نظرات (30)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
از مطالب مفیدتان کمال تشکر را دارم خداوند نگهدارتان باشد
شنبه 4 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 08:40 ب.ظ
امتیاز: 2 1
با سلام
از مطالب و توضیحات کامل شما تشکر می کنم .
در خصوص احداث باغ سیب در منطقه آبسرد ( فاز دو) - بخشی از این منطقه زمینهای آن آهکی می باشد .آیا می شود در این زمینها سیب کاشت؟راهکارهای جناب عالی چیست با تشکر
شنبه 18 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 05:22 ب.ظ
امتیاز: 3 3
پاسخ:
سلام نه تو زمین آهکی چون ph و درصد کربنات ها بالا هست باعث کمبود برخی از عناصر میکرو مثل آهن میشه کلا خرجش به دخلش نمیخوره
درود و سپاس بابت مطالب آموزشیتان
من برای ایجاد باغچه خود خیلی از سایت شما بهره بردم. می خواستم بپرسم میشه مابین درختان سرو درخت مو کاشت.؟ درختان سرو 4.5 متر از هم فاصله دارند. آیا فاصله 2.25 سانتی متری درختان مناسب است؟
ضمنا لینک تهیه نهال استاندارد عمل نمی کند.
سپاسگزارم
شنبه 23 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 07:47 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام چون سرو مثل درختای دیگه آنچنان سایه انداز نداره و مو هم کوچک هست شدن میشه اما از نظر باغبانی و همچنین اقتصادی همچین جالب نیست
سلام خاک حاصل از کندن استخر مثلا خاک عمق پنج متری برای کشاورزی مناسب است یا نه؟اگر نیست ایا می شود انرا در عرض یک سال تقویت کرد یانه؟متشکر از راهنمایی شما
چهارشنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 02:02 ب.ظ
امتیاز: 0 2
پاسخ:
سلام واسهدرخت فکرنکنم جواب بده به هر حال باید خاکو بدید آزمایش اونجا دقیق میشه جواب داد
با سلام
آیا کاشت صیفی جات دربین درختان برای درخت مضر است؟؟
با تشکر.....
جمعه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 11:32 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام نه ما خودمون موقعی که درختامون سال اولشه بین درختا هندوانه خیار طالبی و...... میکاریم از نظر اقتصادی هم با صرفه هست
سلام......
من چندتا سوال دیگه داشتم:
1-اگر درختان سال اول کاشتشون نباشه (یعنی دوسال به بالا) بازهم کاشت صیفی جات ضرری برای درخت نداره؟؟
2-چکار کنیم که ساقه آفتابگردان ضخیم بشه؟؟
3-کاشت نهال گوجه باصرفه تر است یا کاشت دانه؟؟؟ (از نظر کیفیت محصول)
جمعه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 07:51 ب.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
سلام سال دومم نعمولا میشه چون درختا هنوز خیلی بزرگ نیست معمولا فرق زیادی نمیکنه کاشت دانه یه کم دردسرش بیشتره
سلام
1- من میخواستم بالای پشت بام درخت انگور بکارم اما باغچه نداریم آیا می شود در گلدان های بزرگ یا سطل های بزرگ کاشت؟ ریشه درخت مو چقدر فضا نیاز دارد و اگر فضا از ریشه پر شود آیا فقط رشد درخت متوقف میشود یا درخت زرد شده و از بین میرود؟
2- صیفی جات مثل خیار و گوجه چقدر فضای ریشه می خواهد؟
پنج‌شنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 07:55 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام کار اصولی نیست درخت مو رو در سطل بکارید اما سبزیجات میتونید داخل گلدان یا حتی سبد بکارید من یه مقاله از دانشگاه آریزونا خوندم که حتی سیب زمینی رو توی نایلون های بزرگ مثل کیسه زباله کاشته بودند اگه پیداش کنم واستون ایمیلش میکنم
باسلام و خدا قوت از مطالب مفید سایت اگر امکان دارد در مورد پیوند درخت گردو مطلب بگذارید وکتاب معرفی کنید.
یکشنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 01:26 ب.ظ
امتیاز: 2 1
مدیریت محترم سایت
با عرض سلام. به خاطر مطالب کامل و مفیدتون لازم دونستم که تشکر کنم.موفق و پیروز باشید.
چهارشنبه 20 خرداد‌ماه سال 1394 ساعت 08:50 ب.ظ
امتیاز: 1 0
سلام یک زمین یک هکتاری دارم که قبلا توش گوجه ذرت و گندم می کاشتن الان می خوام توش انواع درختان میوه و یک ساختمان ویلایی احداث کنم .پ هاش خاک اندازه گرفتم 8/13 بود چه نوع درختانی می توانم بکارم .برا یک هکتار 3 ساعت اب 6 اینچ هر ده روز دارم. منطقه زمستانهای سرد دارد.گلبهار نزدیک مشهد.خاک زمین هم نسبت به شن بیشتر است و در ظاهر خوب به نظر می رسد.بیشتر هدف درخت کاری و زراعت تفریحی می باشد حالا اگر کمی هم سود کرد که خرج خودش را در بیاورد خوب چه بهتر.در ضمن بسیار سایت خوب و مفیدی دارید ساعته ادم رو مشغول می کنه اگه راهنمایی کردید خیلی ممنون می شم.
جمعه 27 شهریور‌ماه سال 1394 ساعت 12:03 ب.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
سلام پ هاش خاکتون یه کم بالا هست اما میتونید درختانی مثل سیب گردو آلبالو بادام بکارید
چه زمانی. برای صاف کردن و آماده کردن زمین مناسب با توجه به اینکه زمین مورد نظر هیچ کشتی نشده تا حالا و داری سنگ هست و در مکان سرد سیر قرار داره مممنونم
دوشنبه 30 شهریور‌ماه سال 1394 ساعت 03:53 ب.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
سلام اگه منظورتون درخت کاری هست کع از همین الان باید دست به کار بشید که واسه اسفند ماه آماده باشه
سلام،زمینی داریم در حدود پونصد متر که در یکی از شهرستان های اردبیل واقع شده.طبق مطالب سایتتون در منطقه معتدل سرد واقع شده و ارتفاع اون از سطح دریا165 متره. آیا برای کشت پسته و بادام مناسبه؟ اگه بخوام خاک اونجارو برای آزمایش بدم چیکار باید بکنم؟ هزینه ی آزمایش خاک و آب چقدره؟
یکشنبه 3 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 10:32 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام پسته نه اما بادام رو میشه هر چند بادام هم مال این منطقه نیست خاک رو باید بدید ادازه کشاورزی شهرتون اونجا راهنماییتون میکنن
با سلام و تشکر از سایت خوبتون

یه سوال داشتم. ما زمینی داریم که قبلا شالیزار بوده.( شمال کشور) امسال اقدام به کاشتن چند نوع درخت میوه ( آلبالو-گیلاس-انار-انجیر-گلابی-سیب قرمز و ترش- توت قرمز و سفید- آلو سیاه ) آیا این زمین مناسب کاشتن درختان هست؟

نهال درختان را که اکثرا پیوندی بود با فاصله 2 تا 2.5 کاشتیم و زمان کاشت تا فاصله یک متری از محل پیوند را قطع کردیم تا درخت کوتاه تر بماند ( طبق توسیه فروشنده نهال) لطفا راهنمایی کنید با توجه به مکان و فاصله و روش کاشت و زمین امکان زنده ماندن درختان چقدر است؟ توضیح اینکه خاک مورد نظر زمین شالیزار و خیس و سفت بوده است.

با تشکر فراوان
سه‌شنبه 31 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 10:46 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام زمین شالیزار به خاطر اینکه زه کشی مناسبی نداره همچین برای درخت جالب نیست در ضمن فاصله نهال ها هم کمه
با سلام و تشکر از مطلبتون منزل بنده یک باغچه به ابعاد ۲در۴دارد می خواستم بدونم برای کاشت درختان نارنج انگورخرما ولیموترش آیا فضا کافی است این درختان مناسب هوای اهواز هستند آیا باید خاک رابا خاک کنار رودخانه عوض کنم
شنبه 24 مهر‌ماه سال 1395 ساعت 02:48 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام جای یک درخت فقط دارید پیشنهاد میکنم به جای درخت سبزیجات بکارید
:ممنون از مطالب خوبتون،ولی ازضدعفونی ریشه نهال چیزی نگغتید، کوددهی به چه صورت بایدباشه،قبل از کاشت درخت یابعدازکاشت درخت؟ممنون میشم از راهنمایی تون
پنج‌شنبه 29 مهر‌ماه سال 1395 ساعت 11:24 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام ضد عفونی محلول هایی هست قبل ازکاشت ریشه رو به اون آغشته میکنن در مورد کود دهی هم اگه بتونید قبل از کاشت کود دامی بدید خیلی عالیه
باسلام وتشکر از مطالب مفید سایت
بنده یک زمین زراعی به مساحت ۲۵۰۰ متر دارم که در منطقه سردسیر هست و اب زیادی هم در دسترس نیست.با مطالعه مطالب سایت متوجه شدم که با این مساحت نه میتوان گلخانه احداث کرد و نه باغ جهت استفاده تجاری ،اگر ممکن راهنمای بفرمایید که در این زمین چه کاری می توان انجام داد که صرفه تجاری داشته باشد .
ممنون
جمعه 21 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 05:40 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام زمین زیادی نیست شاید بشه برای سبزی کاری اونم در تابستان فقط استفاده کرد
با سلام و تشکر از مطالب مفیدتون
بنده تصمیم به کاشت نهال انواع درختان میوه در اسفندماه را دارم.به نظر شما چاله ها را از اکنون آماده کنم یا قبل از کاشت نهال، چاله بکنم؟ضمنا چاله ها را عمیقتر حفر کرده وته چاله را با کود گاوی پوسیده مخلوط با خاک بریزم یا اصلا کود داخل چاله نریزم؟نوع خاک از نظر مرغوبیت متوسط میباشد
یکشنبه 30 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 09:28 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام چاله هارو اگه بتونید به طول و عرض و ارتفاع یک متر بکنید و با مخلوط خاک و کود پوسیده پر کنید درختتون رشدش دو سال جلو تر هست
با سلام و تشکر از سایت مفیدتون
من یک زمین تقریبا یک هکتاری دارم می خواستم امسال باغ میوه بکارم ، در شمال غرب کشور هستیم که زمستان تقرببا زود راس و هوای سرد و معتدل دارد . زمین مذکور امسال زیر کشت چغندر بود و زمین خیلی مرغوب می باشد . به نظر شما زمین را الان شخم کرده و جدول بندی و چاله ها را اماده و خالی بزارم و اسفندماه کاشت رو انجام دهم بهتره ؟؟
در ضمن بهترین میوه برای چنین شرایط اب و هوایی چیست و از کجا میشه نهال استادارد و مقاوم تهیه کرد ؟؟
با تشکر اگر راهنمایی کنید .....
جمعه 12 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 11:48 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام بله زمینو از همین الان اماده کنید معمولا تو آب و هوای شما گردو سیب آلبالو به جواب میده نهال از از نهالستان هایی که مورد تایید اداره کشاورزیه شهرتونه تهیه کنید
با سلام و خسته نباشید خدمت مدیریت محترم سایت بابت مطالب مفیدتون و همچنین پاسخگویی ب سوالات

عارضم خدمت جنابالی ما یک ملکی از جهاد کشاورزی شهرشان پلدشت ب وسعت 2 هکتار در اختیار گرفتیم ک پای آب سد هستن و سیستم ابیاری قطره ای در اون اجرا شده
زمین مورد نظر کوهپایه ای است و برای اولین بار قراره زیر کشت بره
میخوایم توش باغ احداث کنیم اگر بشه
ممنون میشم از اطلاعات مفیدتون در زمینه نوع درختان شرایط کشت و سایر مسایل دخیل استفاده کنم
با تشکر
سه‌شنبه 3 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 11:09 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام آب و هواتون چطوره
با سلام
ممنونم بابت مطالب اموزنده شما
من میخواستم 1 باغ احداث کنم به مقدار5هکتار ممنونم اگر لطف کنید و راهنمایی کنید چه باغی احداث کنم
پنج‌شنبه 10 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 06:25 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام تو‌چه منطقه ای؟
با سلام. در شهرستان دماوند محدوده سربندان زمینی 500 متری دارم که میخواهم باغچه تفریحی برای خودم و خانواده احداث کنم. میدونم زمستانهای خشک و سردی داره و تابستانهای گرم و معتدل. آب هم بصورت تانکر و استخر و قطره ای داره. میخوام بدونم چه درختانی بکارم که هم زود رشد کنه و هم سایه بده و هم اگر بشه میوه داشته باشه. ممنون
دوشنبه 12 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 12:11 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام درختان این منطقه معمولا آلو زردالو انواع سیب گردو اگه تو زمستانها دما زیر منفی ده درجه نمیره زینتونو انگورم میتونید بکارید اما اگه میهواید دردسرتون تو سالهای بعد کمتر بشه اول زمینو کامل آماده کنید
سلام من در ورامین زمینی دارم کوچند سال کشت نشده لودر در آن حرکت کرده فوق العاده سفت شده در ضمن موریانه هم داره میخواهم درخت میوه بکارم باغچه کنم بفرمائید چکار کنم تراکتور فقط حدود سی سانت شخم میزنه آیا کافیه برای نرم کردم زمین یا از لودر استفاده کنم
چهارشنبه 12 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 01:09 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام اگه زمینتون تا عمق یک متری خاک داره و سنگلاخ نمیشه با لودر برش گردونید چند بارم کلتیواتورش کنید
سلام من در منطقه لرستان شهرستان دورو د که تقریبا آب و هوای معتدلی داره نه زمستون آنچنان سرد هست و نه تابستون آنچنان گرم وتاحدودی تابستون خنک از نظر دما میخام حدود یک هکتار بادام بکارم وبا تانکر آبیاری و سیستم آبیاری قطره ای هم اجرا کنم آیا کار درستیه و آیا مناسب درخت بادام هست در ضمن زمین هم شیب دار هستش ممنونم راهنماییم کنید
شنبه 15 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 04:27 ق.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام اره بادام گزینه خوبیه البته اگه آبیاری با تانکر مشکلی براتون ایجاد نمیکنه
باعرض سلام و خسته نباشید . بنده قصد دارم در شهرستان مرودشت استان فارس به مقدار 4 هکتار باغ پسته احداث کنم که خاک در 3 عمق 0 تا 30 و 30 تا 60 و 60 تا 90 آزمایش کردم که مقدار ph =8 و کربن 0.3 درصد ، نیتروزن 0.03 درصد فسفر 22.3 ppm , پتاسیم 216 ppm و بافت خاک clay میباشد . می خواستم ببینم عمق گود برداری و یا چه اصلاحاتی با خاک باید انجام بدم و کلا هر راهنمایی که ممکنه زحمتش بکشید .کلا مناسب برای پسته هست ؟ با تشکر از شما
شنبه 22 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 02:54 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام پ هاش یه کم زیاده اما بد نیست گود هارو به نظر من یک‌متر برداری بهتره
با سلام و خسته نباشید من در منطقه گرمسیری استان ایلام هستم ی زمین دارم حدود 1000متر میخوام درخت نارنج ،خرما و لیمو ترش توش پرورش بدم ی قسمت از زمین تقریبا گچیه به نظر شما میتونم این درختها رو پرورش بدم تو این نوع زمین؟
اب مورد نظر برای ابیاری شیرین هست
دوشنبه 24 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 05:58 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام نه هزینه الکی تو زمین گچی نکن
با سلام وخسته نباشید خدمت شما و تشکر از سایت خوبتون،من یک زمین دارم که میخوام باغش کنم ولی نصف زمین سنگلاخی ه به نظر شما چه درخت بکارم که جواب خوبی بده
زمین حدود 1000 متری که 500 مترش خاکیه منصفه دیگه سنگلاخ ممنون میشم راهنمایی کنید،
جمعه 27 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 10:14 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام توی سنگلاخ جواب نمیده خاکشو عوض کن
سلام و روز بخیر
ممنون از مطالب خوب و مفیدتون

من یک زمین 1000 متری در رباط کریم { آب و هوایی تقریبا خشک } دارم که میخوام یک باغچه کوچه برای تفریح احداث کنم خیلی وقت است کشاورزی روی اون صورت نگرفته ولی زمین بد نیست زمستان ها آب هست تابستان ها باید با تابکر آبرسانی کنم
به نظرتون چه درختانی بکارم بهتر است ؟و چگونه ؟

ممنون از راهنمایتون ...
شنبه 28 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 09:03 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام درختان کم اب مثل انار و بادام
با سلام وخسته نباشید،میخواستم بدونم چه. راهی برای تقویت خاک وجود داره میشه از شلتوک برنج برای زیر نهال استفاده کرد بعد نهال کاشت،چیز دیگری هم میشه پیشنهاد بدید،ممنون از راهنمایتون،لطفا کمی بیشتر راهنمایی کنید،،
چهارشنبه 2 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 01:46 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام فقط مقدار کمی کود حیوانی اگر خاکتون خوب باشه اصلا سال اول هیچ چی نمیخواد
با سلام.
زمینی به عرض 25 وطول 60 متر دارم واقع در شهریار آیا با شیوه قطره ای آبیاریش کنم یا با شیوه سنتی کانال آب. در ضمن قصد احداث باغ دارم درختان مختلف سازگار با منطقه.
سوال دیگه هم داشتم برای آزمایش خاک زمین کجا وچفدر باید هزینه کرد؟ متشکرم
چهارشنبه 16 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 04:41 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام مسلما اگه اب داشته باشید غرقابی بهتره درختای اونجا هم زردالو شلیل هلو گیلاس سیب گلاب واسه ازمایش خاک هم یا اداره کشاورزی یا کلینیک های گیاه پزشکی
با درود وسلام از زحمات شما عزیزان وکارشناسان محترم زمینی دارم به وسعت 800 متر مربعو مسططیلی شکل با خاکی شنی ورسی وکمی شیبدار در مناطق سرد سیری ازنای لرستان به نظر شما چهنوع درختان میوه پر ثمر وبا صرفه اقتصادی بالا را جهت کشت پیشنهاد میکنید.
دوشنبه 2 مهر‌ماه سال 1397 ساعت 01:57 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام انگور بادام زردالو